ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

ไทยสมายล์ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ พาคนไทยที่ตกค้าง 129 คน กลับจากสาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อเร็วๆ นี้  สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำด้วย A320 เพื่อรับพระสงฆ์ 82 รูป และฆราวาส รวมทั้งสิ้นจำนวน 129 คนที่ตกค้างจากพื้นที่สังเวชนียสถาน ด้วยเที่ยวบินที่ WE8092 เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติคยา เวลา 13:20 น. กำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.00 น.  ณ เวลาประเทศไทยกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ    

ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์แล้วว่าไม่มีโรคต้องสงสัย (Fit to fly) พร้อมกันนี้ยังได้รับการรับรองการเดินทางจากสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำหรับมาตการป้องกันของสายการบินได้ยึดหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง การแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนขึ้นเครื่อง รวมถึงพนักงานต้อนรับได้สวมชุดป้องกัน PPE  หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ถุงมือ แว่นตา หมวก และ Face Shield ตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้โดยสารทั้งหมดที่กลับจากสาธารณรัฐอินเดียในครั้งนี้ จะเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดไว้ เป็นระยะเวลา 14 วัน