ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

การบินไทยยังคงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารระหว่างหยุดทำการบินชั่วคราว

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคในโลก ทำให้บริษัท การบินไทยฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 บริษัทฯ จำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่ายังมีผู้โดยสารและลูกค้าที่มีความต้องการติดต่อกับการบินไทย บริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกในระหว่างหยุดทำการบิน ดังนี้

  1. การจำหน่ายบัตรโดยสาร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานหลานหลวง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00
    หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. การสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. ร้าน Puff&Pie ติดต่อได้ที่
    3.1 อาคารรักคุณเท่าฟ้า โทรศัพท์ 0-2973-4345 ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
    3.2 สำนักงานหลานหลวง โทรศัพท์ 0-2288-7079 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-16.00 น.

รวมทั้งสามารถติดต่อร้าน Puff&Pie สาขาต่างๆ อาทิ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น
ได้ที่ Facebook Fanpage: Thai Catering และ Instagram:
thaicateringofficial

คลังสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ THAI Cargo Contact Center โทร. 0-2137-4200 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้โดยสารสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ด้วยตนเอง
ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร
ได้ที่ช่องทาง Social Media อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
ได้แก่ เฟซบุ๊ก: facebook.com/ThaiAirways, Line Official: @ThaiAirways,
Twitter: @ThaiAirways และ Instagram: thaiairways

ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพนักงานที่มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
การบินไทยฯ ที่สมัครใจมาอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารในช่วงที่บริษัทฯ หยุดทำการบิน
และหวังว่าผู้โดยสารจะเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกสายการบินทั่วโลก บริษัทฯ
พร้อมกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบตามปกติอีกครั้งในทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลาย
และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้