บล. ซีมิโก้ เผยผลประกอบการปี 61

           ZMICO เตรียมรุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมปรับกลยุทธ์ธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุน เดินหน้าพลิกกลับมาสร้างกำไร หลังขาดทุนในปี 2561 
          นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2561 เป็นขาดทุนสุทธิ 195.83 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 9.87 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของหลักทรัพย์จดทะเบียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตเงินลงทุนของบริษัทฯ ตามผลประกอบการและความ ผันผวนของตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ที่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวประกอบธุรกิจอยู่ อย่างไรก็ดีมูลค่าตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงสูงกว่าต้นทุนในการได้มาของบริษัทฯ
          ในขณะเดียวกัน ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทร่วม บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KT ZMICO) ก็มีผลประกอบการขาดทุนเป็นปีแรกในปี 2561 นี้ แม้มูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าก็ตาม แต่การแข่งขันกันอย่างดุเดือดของธุรกิจหลักทรัพย์โดยเฉพาะการลดอัตราค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้า อีกทั้งการลดลงของสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ส่งผลให้อัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยและรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของทั้งอุตสาหกรรมปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้เคที ซีมิโก้ ยังสามารถคงสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่สูงอยู่ แต่บริษัทได้รับผลกระทบจากกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษในปีที่เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรและการเพิ่มประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสำหรับส่วนแบ่งการตลาดปัจจุบันของเคที ซีมิโก้ อยู่ที่ร้อยละ 2.07 
          แม้ผลประกอบการของบริษัทฯ จะแย่ลงในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการริเริ่ม ปรับเปลี่ยน และดำเนินการในหลาย ๆ ด้าน เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในการประกอบธุรกิจต่อไปของบริษัทฯ โดยหลักได้แก่การจัดตั้งบริษัทย่อย เอสอี ดิจิทัล จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนและมีอัตราการเติบโตสูงมากในต่างประเทศ อีกทั้งสอดคล้องและเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบก.ล.ต.เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี Block Chain และ Smart Contract มาช่วยในการระดมทุนและควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการลงทุน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทนั้น ๆ ที่มีอยู่แล้ว (Securitized Token) ในการนี้ บริษัทฯ ได้พันธมิตรที่เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี Block Chain และสินทรัพย์ดิจิทัลจากสหรัฐอเมริกา มาช่วยสนับสนุนด้านระบบงาน และเครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย
          ในส่วนของธุรกิจจัดการลงทุน ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน เข้ามาปรับโครงสร้างองค์กร วางระบบการทำงานและการควบคุมใหม่ทั้งหมด เพื่อกลับมาประกอบธุรกิจจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยเน้นกองทุนที่มีความแตกต่าง (Unconventional Fund) และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์การลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้
          "สำหรับธุรกิจอื่น ๆ บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุน โดยหลีกเลี่ยงและลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพิ่มระดับการติดตามดูแลผลประกอบการของเงินลงทุนและบริษัทที่เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด และปรับพอร์ตการลงทุน บริษัทฯ โดยเฟ้นหาการลงทุนใหม่ ๆ ที่เชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และมุ่งเน้นถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และการส่งเสริมกัน (Synergy) ของแต่ละธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบการควบคุมและกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงในการปฎิบัติงาน และการรายงานทางการเงิน ของบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด" นายชัยภัทร กล่าวเพิ่ม
          ในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ ได้พัฒนา WealthMe โมบายแอปพลิเคชัน ด้วยแนวคิด "เปิดบัญชีหุ้นที่ไหนก็ได้ อนุมัติไวใน 30 นาที" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจการลงทุน สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบไร้เอกสารได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงาน และขยายฐานลูกค้าบริษัทให้เกิน 100,000 รายในปี 2562 ทั้งนี้เคที ซีมิโก้ ยังคงมุ่งหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนและสร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในเคที ซีมิโก้ ร่วมกับบริษัทฯ ต่อไป
          "นอกจากแผนการขยายธุรกิจ การปรับกลยุทธ์ในการลงทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมและกำกับดูแลของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมจะเป็นไปในทิศทางบวก ภายหลังความชัดเจนจากการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของภาคการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ และการเติบโตในภาคอุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจหลักทรัพย์โดย เคที ซีมิโก้ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ของบริษัทฯ และธุรกิจการลงทุนอื่น ๆ ให้สดใสในปี 2562 นี้" นายชัยภัทร กล่าวเพิ่ม