WIIK โกยกำไรสุทธิ Q2/63 เข้ากระเป๋ากว่า 28 ล้านบาท ทยอยส่งมอบงานและตุน Backlog เพิ่ม

บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดยนายวิบูลย์  แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (Q2/2563) โดยปรากฎรวมรายได้ของทั้งกลุ่มธุรกิจที่จำนวน 457.35 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 39.91 จากผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มีกำไรสุทธิสำหรับงวดอยู่ที่ 28.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3,877.78 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า      

นอกจากบริษัทจะสามารถส่งมอบงานขาย - ติดตั้ง จาก Backlog ที่มีอยู่แล้ว บริษัทยังได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ กำลังการผลิต และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา ส่วนในด้านต้นทุนการผลิตบริษัทได้วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถผ อ่านต่อ…


WIIK ร่วมกับ SCG ส่งมอบต้นแบบชุดบำบัดน้ำเสียชุมชน

นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) (WIIK) เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบต้นแบบชุดบำบัดน้ำเสียชุมชน และต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ ภายใต้โครงการ จิตอาสาสำรวจ ออกแบบ จัดหา และติดตั้งชุดกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร อ่านต่อ…

ชาว WIIK เฮ รายได้-กำไร Q1/63 พุ่ง

นาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1/2563 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่ม WIIK ผุดโครงการช่วยเหลือสังคม “WIIK เติมฝันแบ่งปันน้ำสะอาด”

บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) (WIIK) ร่วมกับบริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WIIK Water หรือ บริษัทย่อย) ประเดิมโครงการแรกต้อนรับปี 2563 ต่อยอดธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านท่อและธุรกิจน้ำ ผุดกิจกรรมโครงการ "WIIK เติมฝันแบ่งปันน้ำสะอาด" เพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสังคมให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อ่านต่อ…

WIIK ส่งบริษัทย่อยเข้าซื้อกิจการ “ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น” พร้อมสัญญาบริหารจัดการน้ำระยะยาวเมืองป่าตอง

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดยนายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งบริษัทย่อย บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WW) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการและผลิตน้ำประปา เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 48,571 หุ้นใน บริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ อ่านต่อ…

มติผ่านฉลุย-ผู้ถือหุ้น WIIK โหวตอนุมัติแจก WIIK-W2 ฟรี รองรับการลงทุนในอนาคต

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK รายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 61 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญคือที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 149,975,200 บาท อ่านต่อ…

WIIK ประกาศแจกวอแรนต์ WIIK-W2 ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที 6/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการลดทุน, เพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯรุ่นที่ 2 (WIIK-W2)ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อ่านต่อ…

WIIK จูงมือบริษัทย่อย ประกาศข่าวดีขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเพิ่มเติม

บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดยนาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WW) บริษัทย่อยที่ WIIK ถือหุ้น 100% ได้รับงานเพิ่มเติมจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEP) ที่ WW อ่านต่อ…

WIIK เผยมีโอกาสสูงเข้าลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ สร้างรายได้ระยะยาว

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดยนายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ เผยปี 2561 บริษัทฯ มีแนวโน้มสูงที่จะได้รับโอกาสในการเข้าลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงการเหล่านั้นมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ แต่จะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนก่อสร้างสูง อ่านต่อ…

WIIK แจงรายได้ แถมประกาศข่าวดีแจกปันผลผู้ถือหุ้น และเตรียมรับรู้รายได้ชุดใหญ่ปี 2561

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (WIIK) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวมทั้งปีอยู่ที่จำนวน 90.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 32.52% เนื่องด้วยรายได้จากการขายในประเทศลดลงจากการชะลอการรับสินค้าของลูกค้า อ่านต่อ…

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2560 WIIK

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดยนายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ว่ามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 20.60 ล้านบาท อ่านต่อ…

WIIK โชว์กำไรไตรมาส 2 การันตีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด(มหาชน)หรือ WIIK รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยงบการเงินรวมไตรมาสที่ 2/2560 มีผลกำไรสุทธิ 27.58 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2559 10.83 ลบ. ด้านงบการเงินรวมงวด 6 เดือนปี 2560 มีกำไรสุทธิ 57.81 ลบ. อ่านต่อ…

WIIK ร่วมมือ EASTW เซ็น MOU พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและจัดส่งน้ำ

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า WIIK WATER เซ็นMOU ร่วมมือ EASTW พัฒนาระบบผลิตน้ำด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WIIK WATER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (WIIK) อ่านต่อ…

WiiK เริ่มปีกำไรสุทธิก่อนภาษี 35.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.28 % จากปีก่อน

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WiiK ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/2560 ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 30.24 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 31.04 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาสนี้จำนวน อ่านต่อ…

WIIK ปลื้มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มติผ่านเต็ม 100 ทุกวาระ ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK เพิ่งจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ได้รับมติเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้ง 10 วาระ สะท้อนให้เห็นอนาคตที่สดใส จากการบริหารงานและผลประกอบการที่ดี อีกทั้งยังได้กำไรสุทธิปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 50.44 ลบ. อ่านต่อ…

WIIK กำไรปี 2559 เติบโต 60.54% แจกปันผล 0.20 บาท พร้อมดัน “วิค วอเตอร์” เข้าตลาดฯ

นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติที่สำคัญดังนี้ คือ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี อ่านต่อ…

Gossip News: อุตสาหกรรมเวลโกรว์ปลื้มหนัก ยกงานเพิ่มให้ WIIK อีก!!

ล่าสุด บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK ขายของเพิ่มให้แก่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์อีก โดยได้รับงานออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบน้ำสะอาดด้วยระบบอัลตราฟิลเตรชั่น (UF) และระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) แบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อ่านต่อ…

บล.เอเชีย เวลท์ ตลาดหุ้นไปไม่ได้ไกลจากแรงกดดันนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ แนะนำซื้อ WIIK ราคาเป้าหมาย 6.70 บาท

บล.เอเชีย เวลท์ คาดนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ กดดันตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ มองกรอบ SET Index 1,577-1,606 จุด กลยุทธ์เน้นลงทุนหุ้นไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานเด่น พร้อมแนะนำซื้อ WIIKราคาเป้าหมาย 6.70 บาทนายวรุตม์ ศิวะศริยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด อ่านต่อ…

WIIK อวดกำไรโค้งสาม เติบโตสูงสุดในรอบ 3 ปี

วิค แอนด์ ฮุคลันด์ ประกาศผลงานไตรมาส 3/59 สูงสุดในรอบ 3 ปี โชว์รายได้สูง 356.80 ล้านบาท กับ Backlog ในมือกระฉูดทะลุ 8 พันล้านตุนเป็นรายได้ในอนาคตนาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทไตรมาส 3/2559 อ่านต่อ…

โตไม่หยุด! WIIK เซ็นโปรเจคเพิ่ม นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม2559 บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) โดยมีนายกรรณ ศิริภัทสร์ กรรมการผู้จัดการ เข้าลงนามในสัญญา "ออกแบบ ก่อสร้าง อ่านต่อ…