ภาพข่าว: TTA สร้าง HERO เยาวชนรุ่นใหม่ กล้าทำดี

          คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA จัดกิจกรรมโครงการ "กล้าทำดี ยุติการรังแก" ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เข้าใจความแตกต่าง กล้าที่จะนำพลังในตัวเองไปทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่รังแกกัน ไม่ข้องเกี่ยวกับความรุนแรง และเป็นเยาวชน HERO รุ่นใหม่ ที่เก่งและดี มีคุณภาพของสังคมไทย พร้อมกันนี้ TTA ได้แนะนำ Facebook StopBullyinTH ให้คุณครู และผู้ปกครองที่สนใจติดตามวิธีการเลี้ยงดูลูกในยุคดิจิตอลอีกด้วย

อ่านต่อ…

TTA คว้ารางวัล Asia’s Most Influential Companies งาน ACES Awards 2018

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA คว้ารางวัล Asia’s Most Influential Companies ในงาน Asia Corporate Excellence Sustainability Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในทวีปเอเชีย อ่านต่อ…

TTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2561 มีกำไรสุทธิ 94.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ1, 050 จากไตรมาสแรก

TTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2561 มีกำไรสุทธิ 94.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ1, 050 จากไตรมาสแรก- TTA รายงาน EBITDAไตรมาสที่ 2/2561 อยู่ที่ 399.9 ล้านบาท- กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 8 ปี ( 33 ไตรมาส ) ที่ 270.2 ล้านบาท- อ่านต่อ…

TTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA ที่ 8.2 ล้านบาท

– TTA รายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 206.3 ล้านบาท- กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือรายงานกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 32 ไตรมาส (8 ปี) ที่ 252.1 ล้านบาท- ปริมาณการขายปุ๋ยรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา- อ่านต่อ…

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท “บ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์” ที่ระดับ “BBB/Stable”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "BBB" ในขณะเดียวกันทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,500 อ่านต่อ…

TTA รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2560 กำไร 49.1 ล้านบาท ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผย ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในไตรมาสที่ 3/2560 โดยบริษัทฯโดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA อยู่ 49.1 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่เป็นส่วนของ TTA อยู่ที่ 43.2 ล้านบาท จากการปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกอง อ่านต่อ…

TTA รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2560 EBITDA อยู่ที่ 611.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากไตรมาสแรก

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผย ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในไตรมาสที่ 2/2560 ( 1 เมษายน 30 มิถุนายน 2560) โดยบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58 จากไตรมาสแรกและร้อยละ 12 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี อ่านต่อ…

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จัดงานแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางธุรกิจ TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน ร่วมงานแถลงข่าว "ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560 และทิศทางธุรกิจของ TTA" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา10.00-13.00 น. ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TTA โครงการกล้าทำดี คว้ารางวัล CSR ระดับเอเชีย สาขา Social Empowerment

คุณกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำทีมงาน CSR เข้ารับรางวัลผู้ประกอบดีเด่นที่รับผิดชอบต่อสังคมในประเภท Social Empowerment จากโครงการ "กล้าทำดี ยุติการรังแก (Doing Good, Stop Bullying)" ในงาน Asia อ่านต่อ…

TTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2560 กำไรสุทธิรวม 87.2 ล้านบาท เชื่อมั่นธุรกิจชิปปิ้งจะฟื้นตัวดีขึ้น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยผลการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 1/2560 (1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2560) โดยมีผลกำไรสุทธิรวม 87.2 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 138 จาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่เป็นส่วนของ TTA 65.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากอัตรา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TTA จับมือ มจธ. ผลักดันผลงานนวัตกรรมสู่ธุรกิจ “สตาร์ทอัพ”

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ( รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มจธ.จับมือ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ร่วมพัฒนางานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. และ คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด และ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TTA ยินดีกับ ตลท.

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องในโอกาสเปิดบ้านหลังใหม่ โดยมีนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อ่านต่อ…

TTA รับข่าวดีต้นปี – ‘ทริส’ คงเรทติ้งองค์กร BBB+ ประเมินฐานการเงินแกร่ง

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA รับข่าวดีประเดิมปี 2559 หลัง ‘ทริส เรทติ้ง’ คงอันดับเครดิตองค์กรไว้ที่ระดับ BBB+ พร้อมคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ BBB แนวโน้ม Stable ผู้บริหารเผยอันดับเครดิตของทริสสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ความหลากหลายของธุรกิจ อ่านต่อ…

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์” ที่ “BBB+” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ “BBB” แนวโน้ม “Stable”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB+" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ "BBB" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้ อ่านต่อ…