ภาพข่าว: SUN จัดงาน SMART FARM 4.0

          ดร.องอาจ กิตติคุณชัย (ที่5จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า "KC" พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน "SMART FARM 4.0" ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช (ที่6จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เปิดงาน พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายกาญจน์ ทองใหญ่ (ที่7จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อการพัฒนาระบบ Smart Farm และฐานข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดหวานอุตสาหกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้