RBRU: นิเทศ มรภ.รำไพฯ ร่วมแสดง “วีรกรรมพระเจ้าตากเทิดพระเกียรติตามรอยกู้ชาติ”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับจังหวัดจันทบุรี กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ และมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจังหวัดจันทบุรีสู่อยุธยาในวันที่ 24 ตุลาคม - 11พฤศจิกายน 2561 ว่ามหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีต่อประเทศไทย จึงได้จัดการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในช่วงพิธีเปิดงาน ใช้ชื่อ ตอนว่า" วีรกรรมพระเจ้าตาก....วีรบุรุษแห่งสยามประเทศ " โดยจัดแสดงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ช่วงเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่บ้านเสม็ดงาม โดยใช้นักแสดงจากคณะนิเทศศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น 50 อ่านต่อ…

RBRU: “แบงก์” นิเทศฯ ซิว รองเดือน มรภ.รำไพพรรณี

สิ้นสุดการรอคอยกับการค้นหา "ดาว เดือน" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( Freshy Star Contest 2018 ) จัดโดยองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเฟ้นหาหนุ่มหล่อ สาวสวยเพื่อเป็นตัวแทนดาว-เดือนมหาวิทยาลัยจากคณะต่าง ๆ ภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า "My Faculty" ผลการประกวดปรากฎว่า อ่านต่อ…

RBRU: มุนษยศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย มอบให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันรณรงค์ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าภายในคณะและมหาวิทยาลัย อ่านต่อ…

RBRU: แบงก์ – เฟิร์น คว้า ดาวเดือน ’61 นิเทศ มรภ.รำไพพรรณี

แบงก์ หรือ นายพงษ์พันธ์ ชอบชน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว ได้รับเลือกเป็น เดือน คณะนิเทศศาสตร์ และ เฟิร์น นางสาวพลอยนภัส ยอดฉิมพลี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสื่อสารบูรณาการ แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง ได้รับคัดเลือก เป็น เดือน คณะนิเทศศาสตร์ อ่านต่อ…

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ่านต่อ…

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ณ วัดบ้านอ่างเจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายประเสริฐ ศิริ อ่านต่อ…

RBRU : นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดประกวดเพาะกาย สปอร์ตฟิสิคชาย ” พงษ์ศักดิ์” และ ” ชัยวัฒน์” คว้า ถ้วยนายกรัฐมนตรีไปครอง

ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการประกวด Mr.East of Thailand Championship 2018 ชิงถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี อ่านต่อ…

RBRU: คณะมนุษย์ฯรำไพพรรณี จัดโครงการมนุษยศาสตร์ ฯ ร่วมใจสู้ภัยกัดเซาะชายฝั่งภาคตะวันออก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการมนุษยศาสตร์ ฯ ร่วมใจสู้ภัยกัดเซาะชายฝั่งภาคตะวันออก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาทัศนศิลป์ อ่านต่อ…

RBRU : นิเทศฯ รำไพฯ จัดแถลงข่าวประกวด กีฬาเพาะกายชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่า มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ทางคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการประกวดในครั้งนี้ เพราะพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นอกจากการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการแล้ว การสนับสนุนให้นักศึกษา อ่านต่อ…

RBRU : นักศึกษาคณะมนุษย์ฯรำไพพรรณี ร่วมเดินขบวนกีฬามหาวิทยาลัย ณ ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเหอหนาน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาทุนรัฐบาลจีน สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประจำปี 2560 อ่านต่อ…

RBRU : นิเทศศาสตร์ รำไพฯ ร่วมประเพณีวันสงกรานต์”บ้านรำไพ”อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศเปิดเผยว่า ในช่วงวันสงกรานตร์ปี 2561 นี้ คณะนิเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้ชื่อว่า "สงกรานต์บ้านรำไพฯ" อ่านต่อ…

RBRU: นิติศาสตร์ มรภ.รำไพฯ ร่วมแก้ปัญหา “คนกับช้าง”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทุบรี ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพวา จันทบุรี เดินทางสู่อุทยานแหล่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าฟังการบรรยายแนวทางการจัดการช้างป่า และ ต้นแบบการจัดการช้างป่า การอยู่ร่วมกันระหว่างช้างป่าและชุมชนโดย นายสุมน จงดี อ่านต่อ…

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพฯ จัด เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะฯ รดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งยังร่วมกันก่อเจดีย์ทรายอีกด้วย อ่านต่อ…

RBRU: นิเทศฯ ม.รำไพฯ สืบสานโครงการพระราชดำริธนาคารปูม้า จันทบุรี

นักศึกษากลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการธนาคารปูม้า เพื่อการอนุรักษ์รักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อ่านต่อ…

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดประกวด Mr.East of Thailand Championship 2018 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยถึงโครงการจัดประกวด Mr.East of Thailand Championship 2018 (โมเดลฟิสิคชาย)โดยร่วมมือกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี และ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อ่านต่อ…

RBRU: คณะนิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัล “กุลสตรีศรีจันทบูร” งานวันอนุรักษ์มรดกไทย

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยถึงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยว่า คณะมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทั้งในส่วนของการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนโดยเมื่อวันที่ 1 เมษยายน ที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรีได้ อ่านต่อ…

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี เปิดบ้านต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จันทบุรี – ตราด 2018

อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นิสากร ยินดีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จันทบุรี ตราด 2018 อ่านต่อ…

RBRU: นิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพฯ จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยถึงการจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะนิเทศศาสตร์ว่า คณะนิเทศศาสตร์เตรียมพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งการจัดการความรู้ด้านการวิจัย อ่านต่อ…

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร”

นางสาวสุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่า โครงการ "เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อ่านต่อ…

RBRU: หลักสูตร ป.โท นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสื่อสารใน ศตวรรษที่ 21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ่านต่อ…