NER เพิ่มวัตถุประสงค์รุกธุรกิจไบโอแก๊ส ด้านรายได้ Q3/62 คาดโตรับราคายางพุ่ง

          บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER พิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้และจำหน่ายจากโครงการไบโอแก๊สของบริษัท ด้านผลประกอบการไตรมาส 3/62 คาดว่าจะดีขึ้นจากราคายางพารามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
          นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆและกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยถึงว่า บริษัทได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อประกอบกิจการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้และจำหน่าย ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมและรับร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ต้อนรับนักลงทุน

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆและกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน อ่านต่อ…

“NER ลงนามร่วมกับ ม.อ. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เพื่อต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ “

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ลงนามร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เพื่อต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NER พบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2562

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NER ให้ข้อมูลแนะนำการลงทุน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมให้ข้อมูลโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้แนะนำการลงทุนแก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณปรัชญา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NER นำเสนอข้อมูลบริษัทให้แก่กองทุน Philip Capital Singapore

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “NER มอบเงินเพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป พร้อมทีมผู้บริหาร มอบเงินเพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต (ที่ 3 จากซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NER พบนักลงทุน

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อ่านต่อ…

NER งบ 3 เดือน รายได้เพิ่ม 84% ย้ำ 9 เดือนจากนี้สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) แจ้งงบ 3 เดือน รายได้เพิ่มขึ้น 84% ด้านกำไรลดลง 15% เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและไตรมาส 1/2561 มีการกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ สำหรับแผนงาน 9 เดือนจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: NER ย้ำจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ขึ้น XD 8 พ.ค.นี้

หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปีที่แล้ว และประกาศงบปี 2561 ได้อย่างสวยหรู บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) นำทัพโดย คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกมาย้ำข่าวดีกับผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่า จะมีการจ่ายปันผลในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.33 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NER ผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายปันผล 0.13 บาท

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: NER ไม่ได้รับผลกระทบจากที่ประเทศจีนปรับขึ้นภาษีนำเข้า

รับผลดีมีรายงานจากสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ การขายยางล้อในประเทศจีนมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของภาษีนำเข้าของประเทศจีน ด้านบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER นำโดยคุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลับได้รับผลดีในเรื่องนี้จากการที่ Bridgestone อ่านต่อ…

NER บุกตลาดจีน ตั้งเป้ารายได้ปี 62 เติบโตไม่ต่ำกว่า 30%

บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) บุกตลาดยางประเทศจีน รับอนิสงค์จีนลดภาษีมูลค่าเพิ่ม คาดเป้ารายได้ปี 2562เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ยืนยันจะไม่มีการขายหุ้นออก พร้อมแนะกองทุนต่างๆให้เข้าซื้อในกระดานนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NER ต้อนรับกองทุนจากประเทศมาเลเซีย

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป ให้การต้อนรับ Mr.Yeow Yong Ten (กลาง) Chartered Financial Analyst,CAIA จาก Navy Capital Partners Ltd. (malaysia) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NER ต้อนรับคณะสมาคมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NERผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป และนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ขวาสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมทีมผู้บริหาร อ่านต่อ…

“NER” โชว์งบปี 61 กำไรเพิ่มขึ้น 117.05% ปันผล 0.13 บาท/หุ้น ตั้งเป้าปี 62 โต 20% ย้ำระดมทุนสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ประกาศงบปี 2561 รายได้รวม 10,084.01 ล้านบาท กำไรสุทธิ 486.46 ล้านบาท เพิ่ม2.14% และ 117.05% จากงวดเดียวกันปีก่อน พร้อมจ่ายปันผล 0.13 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 16 พ.ค.นี้ จากประสิทธิภาพในการผลิตได้ดีขึ้น ราคาซื้อวัตถุดิบยางและต้นทุนผลิตที่ลดลง สำหรับเป้าหมายปี 2562 อ่านต่อ…

NER ตั้งเป้าปี 62 ตามปริมาณขาย – ราคายางเพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายตลาดต่อเนื่อง

บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ได้รับผลดีจากราคายางพาราที่มีการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าปี 2562 จะเติบโตขึ้นไปที่ราว 1.5 หมื่นล้านบาท จากความต้องการยางในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น พร้อมรุกขยายตลาดยุโรป โดยเจรจาลูกค้ายาง 3 ราย คาดชัดเจน Q2 หวังกระจายรายได้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NER ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NERผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังแผนธุรกิจปี 2562 โดยบริษัทคาดรายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% จากปี 2561 อ่านต่อ…

“NER” เร่งส่งมอบยางแผ่นผสม ตั้งเป้าปี 62 โตไม่ต่ำกว่า 10% พร้อมรุกขยายตลาดยุโรป

บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) รุกตลาดยางแผ่นผสม (RSS Mixtures Rubber) เร่งส่งมอบเร็วขึ้น หวังรับรู้รายได้ไตรมาส 1 ปี 62 ขณะที่แนวโน้มผลงาน Q4/61 ดีต่อเนื่อง ส่วนปี 62 คาดรายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% จากปี 61 พร้อมรุกขยายตลาดยุโรป โดยเจรจาลูกค้ายาง 3 ราย คาดชัดเจน Q2/2562 หวังกระจายรายได้ อ่านต่อ…

“NER” โชว์งบ 9 เดือนกำไรโต 3,483.11 % ตั้งเป้าปี 62 โต 10% ย้ำระดมทุนสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) โชว์งบไตรมาส 9 เดือนรายได้รวม 6,575.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.33% ขณะที่กำไรสุทธิ 288.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น3,483.11 % จากราคาวัตถุดิบที่ลดลงและดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ระยะยาวลดลง ด้านรายได้รวมปี 2562 หลังจากมีการปรับปรุงเครื่องจักรยางแผ่นผสม อ่านต่อ…