ภาพข่าว: GTBเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ

          ดร.กมล ตรรกบุตร (ที่3 จากขวา) กรรมการ และนายอัศวิน รจิตธำรง (ที่3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการพิเศษ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) "GTB' ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ(Steam Boiler) ระบบเผาไหม้(Combustion Engineering) งานวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานบริการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ รวมทั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste to Energy Project)ขนาดกำลังการผลิต 4.8 เมกะวัตต์ ภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆนี้
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTBประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2562

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์(กลาง)ประธานกรรมการบริษัท และนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) "GTB" ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เพื่อรับรองผลการดำเนินงานปี 2561 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTB พบนักลงทุนมั่นใจปีหน้าธุรกิจสดใส

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ , นายประจินต์ คงสาคร (กลางขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริการและอะไหล่ ,นายวสวัตติ์ โอฬารอธิสิทธิ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนายจีรศักดิ์ อุปัญ (ซ้าย) ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ GTB อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บมจ.เจตาแบค ต้อนรับนักศึกษาดูงาน

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) GTB ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้(Combustion System)งานวิศวกรรมพลังงานความร้อน(Thermal Energy Engineering) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและงานบริการด้านเครื่องกำเนิดไอน้ำ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก โครงการ The global project based อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTB โชว์นวัตกรรม Boiler Smart Monitoring system

นายประสาน จิตรประทักษ์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม ร่วมด้วยนายจีรศักดิ์ อุปัญ ผู้จัดการฝ่ายขายสายปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า(ซ้าย) และนายสุทธิพงค์ แก้วเสน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายสายเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลและ Waste to Energy พร้อมทีมงาน บริษัท เจตาแบค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTB ผู้ถือหุ้นอนุมัติปันผล

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) "GTB" ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานงานปี 2560 อ่านต่อ…

“GTB”ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2561 เติบโต 8-10 % พร้อมบุกตลาดเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้พลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิงทั้งในและต่างประเทศ

บมจ.เจตาแบค ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโต 8-10% หลังไตรมาสแรก เตรียมรับรู้รายได้จากงานในมือ(Backlog) มากกว่า 700 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมยังสดใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินหน้าลุยเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้พลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิง ที่มีโอกาสเติบโตสูงนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTB ส่งออกเครื่องกำเนิดไอน้ำใช้พลังงานจากความร้อนทิ้งไปอินโดนีเซีย

คุณสุชาติ มงคลอารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ GTB และ Mr. Nils Hansen (ขวา) / Regional Sales Director, บริษัท Navigat (อินโดนีเซีย) ร่วมลงนามสัญญาซื้อขาย เครื่องกำเนิดไอน้ำใช้พลังงานจากความร้อนทิ้ง ซึ่งจะมีการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย เร็ว ๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTBโชว์นวัตกรรมในงาน Smart Boiler Monitoring System (IOT 4.0)

นายชูชาติ อู่ตะเภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับนายสุทธิพงค์ แก้วเสน ผู้จัดการแผนกขาย และนายจีระศักดิ์ อุปัญ ผู้จัดการแผนกขาย ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเยี่ยมชมบูท บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) "GTB" เพื่อแสดงนวัตกรรม Smart อ่านต่อ…

Photo Release: GTB Sign Contact

GTB: by Mr. Prasan Jitpratak ( second from left ) ,Vice President, Industrial Boiler and AS Thai Works Company Limited by Mr. Sverre Golten ( center ) , Managing Director have signed purchasing agreement to manufacture Steam Boiler and Equipment, witnessed by Mr. Vanchai ( William ) Golten (2nd อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTBลงนามซื้อขายเครื่องกำเนิดไอน้ำ

นายประสาน จิตรประทักษ์ ( ที่ 2 จากซ้าย ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายเอกภพ ขาวปลั่ง ( ซ้าย ) วิศวกรขาย บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) "GTB" ลงนามในสัญญาผลิตและซื้อขายเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ร่วมกับ Mr.Sverre Golten(ที่ 3 จากขวา) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTB ส่งมอบเครื่องกำเนิดไอน้ำใช้ความร้อนทิ้งเป็นพลังงาน

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) "GTB" ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้ (Combustion System) งานวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานบริการด้านเครื่องกำเนิดไอน้ำ ดำเนินการส่งมอบเครื่องกำเนิดไอน้ำใช้ความร้อนทิ้งเป็นพลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTBจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า

นายประจินต์ คงสาคร กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและอะไหล่ พร้อมทีมงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ GTB ร่วมจัดสัมมนาให้ลูกค้าในหัวข้อ"เรื่องรู้ทันระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แบบ 4.0" เพื่อการใช้หม้อไอน้ำที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTB ร่วมงานพาวเวอร์-เจน เอเชีย 2017

นายประสาน จิตรประทักษ์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุทธิพงค์ แก้วเสน(ที่สองจากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขายสายเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลและ Waste to Energy และนายจีระศักดิ์ อุปัญ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย สายปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า ร่วมกับทีมผู้บริหาร บริษัท อ่านต่อ…

GTB รับงานผลิตบอยเลอร์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังการผลิต เตรียมรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าปีนี้

บมจ.เจตาแบค เผยเซ็นสัญญารับงานผลิตบอยเลอร์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มั่นใจช่วยเสริมรายได้ให้บริษัทได้อย่างดี โดยครึ่งปีหลังมีมูลค่างานในมือ (Backlog) มากกว่า 1,000 ล้านบาท รวมทั้งรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลมูลค่าหลายร้อยล้านบาทที่ใกล้แล้วเสร็จปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บมจ.เจตาแบค ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) "GTB"ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) "GTB" ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและวางพวงมาลาถวายสักการะ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GTB ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติปันผลหุ้นละ 0.032 บาท

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์(ที่3จากขวา) รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อ่านต่อ…

Gossip News: GTBจัดข้อมูลแน่นปึ้ก

ช่วงนี้หากข่าวคราว บมจ.เจตาแบค หรือ GTB ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ จะเงียบหายไปบ้างก็อย่าเพิ่งสงสัย เพราะกำลังวุ่นกับโปรเจกต์ใหม่และใหญ่มาก โดยคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงมือทำงานและสั่งการเองอย่างเต็มกำลัง แต่แม้จะยุ่งแค่ไหน อ่านต่อ…

GTB วางเป้าหมายปี’60เติบโตมากกว่า 2 หลัก พร้อมรับงานเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลโรงไฟฟ้า

บมจ.เจตาแบค วางเป้าปี 2560 เติบโตมากกว่าสองหลัก มั่นใจแนวโน้มอุตสาหกรรมปีนี้โดยรวมขยายตัวมากกว่าปีก่อน เร่งผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อเนื่องรองรับการขยายตัวของตลาด รวมถึงเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลและขยะสำหรับโรงไฟฟ้า พร้อมโชว์ Backlog สิ้นปี2559ประมาณ 560 ล้านบาท อ่านต่อ…