ปรับโฉม!! EIC เปลี่ยนชื่อใหม่ “บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมเปลี่ยนชื่อย่อเป็น “W” เริ่ม 2 มิ.ย.นี้

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์จากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์และโครงสร้างธุรกิจใหม่ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นสู่การดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มตัว บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเริ่มใช้ชื่อ “บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ด้านชื่อย่อหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงจากเดิม “EIC” เป็นชื่อย่อใหม่คือ “W” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ปัจจุบันบริษัท วา อ่านต่อ…


Gossip News: EIC เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น W

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเก่า บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์) จะเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก EIC เป็นชื่อย่อใหม่คือ W ต่อไปจะซื้อจะขายหุ้นของวาว แฟคเตอร์ เพียงแค่พิมพ์ W ตัวเดียวก็เจอเลยทันที เซิร์จหาง่าย ทันใจ ไม่ต้องจำชื่อย่อยาวๆ อ่านต่อ…

EIC มั่นใจสัดส่วนผู้ถือหุ้นลดไม่กระทบผลการดำเนินงาน พร้อมโชว์แผนปรับตัวช่วงโควิด-19

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ชี้แจงกรณีการเผยแพร่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาและปรากฎส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จำนวน 756,322,127 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.80 เมื่อเทียบกับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ อ่านต่อ…

EIC ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจอาหารต่อไป มุ่งปรับกลยุทธ์แบรนด์ขนมอบ เพื่อตอบโจทย์สภาวะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ EIC รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรับรองไว้ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ…

เพิ่มทุน EIC สะท้อนความเชื่อมั่นที่เด่นชัดจากกลุ่มผู้ถือหุ้น พร้อมสยายปีกรุกธุรกิจอาหาร

เปิดมุมมองจากผู้ถือหุ้น EIC มั่นใจแนวทางพลิกฟื้นธุรกิจหลังคณะบริหารแจง ปรับโครงสร้างธุรกิจจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สู่อุตสาหกรรมอาหารคือทางรอดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC รายงานผลการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) อ่านต่อ…

EIC ลุยธุรกิจอาหาร ส่งบริษัทย่อย Food Holding ซื้อ เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์)

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ("Food Holding") ที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ในบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) อ่านต่อ…

EIC ประกาศเพิ่มทุน RO – พบช่องทางขยายโอกาสทางธุรกิจ

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อ่านต่อ…

Build smart real estate: strategies to capture

Residential housing market in Thailand will likely recover after having slowed down from the expiration of stimulus measures by the government.EIC expects residential transfers value are projected to recover at around 7% in 2018 supported by an economic recovery, an expansion in transportation อ่านต่อ…

EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง 4% ตามเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็งและการลงทุนที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น

อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2561 โตต่อเนื่องที่ 4.0%YOY ตามกำลังซื้อจากต่างประเทศที่ขยายตัวดีและการลงทุนที่ฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น พื้นฐานเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งส่งผลให้ทั้งภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าของไทยจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในปีนี้ โดยอีไอซีประเมินมูลค่าการส่งออกปี 2561 ขยายตัวที่ อ่านต่อ…

EIC กำไรสุทธิ 3.51 ล้านบาท

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2560 มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ตรวจสอบแล้วโดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อ่านต่อ…

EIC ปิดดีลซื้อ ส.ธนา มีเดีย เดินหน้าพัฒนาธุรกิจป้ายโฆษณาและอีเล็คโทรนิคแบบผสมผสาน

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC รายงานต่อตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด("ส.ธนา") ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการเช่าป้ายโฆษณาภายในประเทศไทย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ…

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น EIC ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการลงทุนใน บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (EIC) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กรณีการเพิ่มทุนเพื่อเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัดEIC จะขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ…

EIC ข้อมูลแน่น เชิญชวนผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อ ส.ธนาขยายธุรกิจ พร้อมใจดีแถมวอร์แรนท์

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดังนี้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด และนำเสนอเรื่องการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดียจำกัด อ่านต่อ…

EIC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติวาระการเพิ่มทุน วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อ่านต่อ…

EIC ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้ คือ ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนามีเดีย อ่านต่อ…

EIC ประกาศเซ็นสัญญาซื้อ ส ธนา เรียบร้อยแล้ว

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งอนุมัติในหลักการในการจะเข้าลงทุนในบริษัท ส. ธนา มีเดีย จำกัด จำนวนไม่เกิน 25,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 อ่านต่อ…

EIC จ่อสรุปดีล ส ธนา สิ้นเดือน ม.ค. นี้

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายทางด้านการขยายไลน์ธุรกิจเพิ่มเติมไปทางด้าน Out Of Home Media จำพวกป้ายโฆษณา Bill Board ป้ายโฆษณา Digital ต่างๆ ที่ต้องใช้ระบบ Electronic และ LED บริษัทฯ จึงเข้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจป้ายต่างๆ อ่านต่อ…

EIC ขาย TPIL (ไทยไพร์ม) แก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านงบการเงินจากคณะกรรมการชุดเก่า

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้มีมติให้ขายหุ้นบริษัท ไทยไพร์ม อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด จำกัด หรือ TPIL จำนวน 2 หุ้น คิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ อ่านต่อ…

EIC ปรับโมเดลธุรกิจ ลุยสื่อนอกบ้าน เข้าซื้อกิจการ Thai Lotus พร้อมบุกป้าย Digital เต็มรูปแบบ กรรมการใหม่ลั่น พร้อมร่วมพลิกธุรกิจและสะสางปัญหาเก่า คาดปลด NP นำองค์กรสู่วันใหม่

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เข้าซื้อบริษัท Thai Lotus ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา คิดเป็น 100% รวมมูลค่า 85 ล้านบาท ซึ่งมีป้ายโฆษณา Bill Board จำนวน 10 แห่ง รวม 13 หน้าป้าย กระจายอยู่ใน 7 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ…