ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ จับมือการไฟฟ้านครหลวง จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย ให้ความรู้ประชาชนเพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมรอบข้าง

          กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการ CPTGF ห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัยชุมชน 2017 โดยนำความรู้จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ รวมถ่ายทอด อบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ส่งเสริมความรู้ ความปลอดภัย เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม), อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) อามิ ชุมชนดินแดง ชุมชนซอยแดงบุหงา ชุมชนบางรัก ชุมชนสวนพลู และอีกหลายชุมชนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้มากกว่า 50 ท่าน
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “CPTGF ซื้อขายวันแรก”

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ สมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กองทุนรวมอสังหาฯ CPTGF เทรดวันแรก

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ซี.พี.แลนด์, นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ อ่านต่อ…

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท เทรดวันแรก ชูผลตอบแทนสม่ำเสมอ ทางเลือกลงทุนท่ามกลางภาวะผันผวน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท หรือ CPTGF เดินหน้าเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก (16 ธ.ค.) หลังเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ในราคาหน่วยละ 10.15 บาท มั่นใจหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อ่านต่อ…

Gossip: ซื้อกองทุน CPTGF มั่นคง ภูมิใจ ได้ร่วมรับค่าเช่าจากตึก CP

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคมนี้ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท หรือ CPTGF จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก… ชวินดา หาญรัตนกูล รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย ให้ความมั่นใจว่า กองทุนนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน อ่านต่อ…

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท พร้อมซื้อขาย 16 ธ.ค. ชูผลตอบแทนสม่ำเสมอ ทางเลือกลงทุนท่ามกลางภาวะผันผวน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท หรือ CPTGF พร้อมจดทะเบียนเข้าซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 16 ธ.ค.นี้ หลังเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ในราคาหน่วยละ 10.15 บาท มั่นใจหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กองทุน CPTGF เปิดจอง 18-26 พ.ย. ราคา 10.15 บาท

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซี.พี.แลนด์, นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริหาร บล.เคที ซีมิโก้ และนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กองทุน CPTGF เปิดจอง 18-26 พ.ย. ราคา 10.15 บาท

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซี.พี.แลนด์, นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริหาร บล.เคที ซีมิโก้ และนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กองทุน CPTGF เดินสายโรดโชว์ทั่วประเทศ

นายสมเกียรติ เรือนทองดี (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหาร บลจ.กรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท หรือ CPTGF ผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: กองทุน CPTGF เดินสายโรดโชว์ทั่วประเทศ

สมเกียรติ เรือนทองดี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งค่าย ซี.พี. แลนด์ ควงผู้บริหาร บลจ.กรุงไทย ผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท หรือ CPTGF, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกเดินสายโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลการลงทุนของกองทุน อ่านต่อ…