ภาพข่าว: BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ ต้านภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เริ่มต้นปี 2563 กับโครงการ BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ  โดยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ และมีความเป็นห่วงต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง จึงได้จัดการอบรมตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และการแพร่กระจายของเชื้อ วิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19)  การรับประทานอาหารโดยการกินร้อน ช้อนกลาง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใส่ผ้าปิดจมูกเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง การทำความสะอาดโดยการใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือเมื่อต้องเดินทางออกไปข้างนอก และวิธีการล้างมืออย่างไรให้สะอาดอย่างถูกวิธีตามขั้นตอน งานนี้ได้คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้งและกลุ่ม อสม. เข้ามาให้ความรู้การอบรมกับผู้สูงอายุในโครงการ  เรียกได้ว่าถูกสุขลักษณะอนามัย ไม่เป็นโรคอย อ่านต่อ…


ภาพข่าว: Better Group เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ประกอบการฯ

Better Group เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารพร้อมคณะ จาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการ บำบัด กำจัด และนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต้อนรับปีใหม่

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในฐานะผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 14 29 ธันวาคม 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่สำหรับประชาชนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นำโดย นายประลอง ดำรงไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG คว้ารางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 62

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) โดยนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) หรือ เบตเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานบริษัทเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าชายเลนและลำคลอง ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (สถานีตากอากาศบางปู) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป แท็คทีมรับรางวัลระดับเอเชีย สะท้อนความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้า

คุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ (ขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือBWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ แท็คทีม คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ (ซ้าย) กรรมการบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG นำโดย คุณจารุวรรณ โพธิ์แจ้ง (กลาง) กรรมการบริษัทฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการผลิต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG สอนน้องแยกขยะปี 2 ลดมลพิษ ลดโลกร้อน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ เดินหน้าสานต่อโครงการ BWG สอนน้องแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 กับน้องๆ จาก 6 โรงเรียนโดยรอบพื้นที่ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG สอนน้องรักวิทย์ ปี 3

ต้อนรับเปิดเทอมกับกิจกรรม สอนน้องรักวิทย์ ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2562 พี่ ๆ ชาวเบตเตอร์ฯ ต้อนรับน้อง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว เปิดประเดิมวันแรกของเทอมด้วยน้อง ๆ จากโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว และโรงเรียนวัดบุรีการาม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG ส่งต่อความรู้ให้น้องๆ ในโครงการ “สอนน้องรักวิทย์ปี 3”

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานบริษัทฯ ออกสตาร์ทให้ความรู้แก่น้องๆ จากโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว โรงเรียนวัดบุรีการาม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป เปิดโครงการ “BWG ล้อยางสร้างสุข” ลดมลพิษจากการทำลายยางเก่า

พนักงานกลุ่มบริษัท บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมใจกันจัดโครงการ "BWG ล้อยางสร้างสุข" ด้วยการนำล้อยางเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อ่านต่อ…

BWG แท็คทีมพนักงาน-ครู จ.สระบุรี สานต่อโครงการ “สอนน้องรักวิทย์ปี 3”

คุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ จับมือทีมงานและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ศูนย์ฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณภัทร เหลืองวิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ ขึ้นรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 (AREA 2019) สาขา Green Leadership "Green อ่านต่อ…

BWG คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA 2019)

ตอกย้ำความสำเร็จกับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 (AREA 2019) สาขา Green Leadership "Green Energy From Industrial waste" ที่จัดขึ้นโดย Enterprise Asia ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม งานนี้ คุณภัทร เหลืองวิริยะ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG เปิดบ้านรับคณะอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์ เยี่ยมชมนวัตกรรมจัดการของเสียแบบครบวงจร

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียรวมและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWGจัดประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 61 หุ้นละ 0.023 บาท

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย (กลาง) ประธานกรรมการ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

คณะผู้บริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำโดย คุณสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน, คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (ที่ 8 จากซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG ลงนาม “ส่งเสริมการจัดทำฟุตพริ้นท์ในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 8”

คุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและกำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือBWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงงานนำร่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG เปิดบ้านให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่นำทีมพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ใน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BWG จัดทัพเดินสายมอบรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็ก 2562

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานเบตเตอร์ฯ เดินสายร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ กับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน อ่านต่อ…