ภาพข่าว: มอบความช่วยเหลือ

          บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) และบริษัท เอพีเอ็มลาวเช่าสินเชื่อ จำกัด (APMLAO Leasing) ร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้เกิดการแตกบริเวณสันเขื่อน โดยตัวแทนบริษัทได้มอบเครื่องยังชีพให้แก่สมาคมอาสากู้ภัยนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นตัวแทนไปมอบแก่ผู้ประสบภัยที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ต่อไป
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APMLAO พบ สันติภาพ สังกะสีลาว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด พร้อมทีมงานเข้าพบท่านสังคม จันสุก ประธานสภาบริหาร บริษัท สันติภาพ สังกะสี ลาว จำกัดผู้เดียว และบริษัท ผลิตภัณฑ์สะหวันยิบซัม จำกัดผู้เดียว พร้อมท่านสอนไช สิลาเพด ที่ปรึกษาด้านบัญชี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APMLAO ต้อนรับ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท ณ สปป ลาว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO)(คนที่2จากซ้าย) ให้การต้อนรับรศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ACC-Ba17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเพื่อนร่วมรุ่นเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ APMLAO ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ลาวสตาร์” แต่งตั้ง ”APMLAO”เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอส เซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) (ขวา) ลงนามร่วมกับนายสุละเพชร แก้วเวียงคำ ประธานอำนวยการ บริษัท ลาวสตาร์ โคอาเชียน โฮลดิ้ง จำกัด ผู้เดียว (ซ้าย) ในการแต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด ( APMLAO) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดโครงสร้างทางธุรกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PCD ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ลาว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด และ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน (PCD) พร้อมด้วยนายสีทอง พรหมมะจิต (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานสภาบริหาร และนายสูนทอน สินทะประเสริฐ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “APMLAO ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ลาว และ ม.แห่งชาติลาว อบรมหลักสูตรแผนรายการฝึกอบรม-การธนาคารเพื่อการลงทุกอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 5 “

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ และผศ.สุดา ปีตะวรรณ กรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม จำกัด ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ลาว และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เปิดอบรมหลักสูตรแผนรายการฝึกอบรม-การธนาคารเพื่อการลงทุกอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 5 หรือ 5th Program-Lao Professional Investment อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APMLAO มอบใบประกาศนียบัตรให้กับหลักสูตร “Smart Accountant and Auditor for Capital Market I หรือ SAAC รุ่นที่ 1 ณ แขวงเวียงจันทน์ ”

นายสุพล ค้าพลอยดี (คนที่14 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม ลาว จำกัด เข้าร่วมงานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สอบผ่านจำนวน 55 คน จากการเข้าอบรมหลักสูตร "Smart Accountant and Auditor for Capital Market I หรือ SAAC รุ่นที่ 1โดยมีท่านนางนะคอนสี มะโนทำ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กองทุนและAPMLAO เข้าพบผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อหารือโอกาสทางธุรกิจ

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวชอรี่ จำกัด (คนที่ 2 นับจากช้าย) พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ (คนที่3จากซ้าย) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ได้เข้าพบท่านนางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

นายสุริยา ธรรมธีระ(ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็ม ลาว จำกัด (APMLAO) ผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจโดยใช้หลักการทางการเงิน พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APMLAO เข้าพบ กาแฟสีนุก เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ปีและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายธุรกิจ

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม(ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด และทีมงาน เข้าพบนายสีนุก สีสมบัติ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สีนุก พัฒนา เซกอง จำกัด (กาแฟสีนุก) เพื่อสวัสดีปีใหม่ปี 2017 และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายธุรกิจ ณ ร้านกาแฟ Sinouk อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APMLAO เข้าพบ PTL เพื่อสวัสดีปีใหม่ปีและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายธุรกิจ

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมทีมงาน เข้าพบนายจันทอน สิดทิไซ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน (PTL) และทีมงาน เพื่อสวัสดีปีใหม่ปี 2017 และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายธุรกิจ ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัดผู้เดียว แต่งตั้ง APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายสังคม จันสุก (ที่ 4 จากซ้าย ) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารบริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว พร้อมด้วยนายสมภาพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ และทีมผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด ร่วมแถลงข่าวแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด อ่านต่อ…

บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พูสีก่อสร้าง และ พัฒนา หรือ PCD พร้อมด้วย APMLAO ให้การต้อนรับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และหัวหน้าแผนกจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ลาว.

ท่านนางพิไลพร วงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท พูสีก่อสร้าง และ พัฒนา มหาชน (PCD) ผู้นำในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างใน สปป.ลาว ให้การต้อนรับ ท่านคำแก้ว วิสีสมบัติ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และ ท่านนางอาลุนเพ็ด วงพระจัน หัวหน้าแผนกจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ลาว. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แขวงบ่อแก้ว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ร่วมกับท่านนางนะคอนสี มะโนทำ (ที่ 2 จากขวา) รองหัวหน้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง (LSCO) และท่านวันคำ วรวงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) จัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “APMLAO ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี ในโอกาสเยี่ยมชมสำนักงาน”

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม ลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบบัญชี นำโดยคุณสุวิมล กฤตยาเกียณ์ บจก.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล คุณวิชัย รุจิตานนท์ บจก.เอเอ็นเอส ออดิท คุณพรชัย กิตติปัญญางาม บจก.บัญชีกิจ และ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดูงานบริษัทหลักทรัพย์

สุดา ปีตะวรรณ ในฐานะที่ปรึกษา บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และผู้อำนวยการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็ลาว จำกัด (APMLAO) นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "4th Program-Lao Professional Investment BankingI (4thProgram-La.PIB I)" จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย อ่านต่อ…

“พูสีหลวงพระบางก่อสร้าง และ ซ่อมแซมขัวทาง ”แต่งตั้ง “APMLAO” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวภายในปี 2560

บริษัท พูสีหลวงพระบางก่อสร้าง และ ซ่อมแซมขัวทาง จำกัด ผู้เดียว หรือ PSC แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวภายในปี 2560 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมบูธ

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลางขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมผู้บริหารและทีมงาน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการวิวมอลล์ เนื่องในโอกาสเปิดคอมมูนิตี้มอลล์บนเนื้อที่ 12 ไร่ แห่งแรกใน สปป.ลาว ภายใต้ชื่อ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมบรรยาย

นายสุพล ค้าพลอยดี (คนซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม ลาว จำกัด หรือ APMLAO เข้าร่วมงานบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "สถาบันการเงินและตลาดการเงิน" ให้กับนักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ่านต่อ…