ภาพข่าว: ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดเสวนา “เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน”

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการ "วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน" ครั้งที่ 2 "เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน" เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคอ้วนแก่แกนนำชุมชน ผู้ป่วยโรคอ้วนและผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป โดยจัดบรรยาย เรื่อง "ภัยของความอ้วนและนวัตกรรมการลดความอ้วน โดยการผ่าตัดลดน้ำหนัก" โดย นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุลและนพ.ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล ศัลยแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมเสวนา ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มฯ ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 
อ่านต่อ…

รพ. วชิระภูเก็ต เชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ “วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน” ครั้งที่ 2“เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน”

ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมงานประชุมวิชาการ "วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน" ครั้งที่ 2 อ่านต่อ…

เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน

ภาวะอ้วนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมีประชากรประมาณ 500 ล้านคนทั่วโลกเป็นภาวะนี้ และมีแนวโน้มที่มากขึ้นทุกปี ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงเตรียมจัดเสวนาเรื่อง "เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน" อ่านต่อ…

เปิดพื้นที่ต้นแบบรถพยาบาลอัจฉริยะ ดึงเทคโนโลยีมาสร้างสมองและตาของแพทย์ในรถพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน ทดแทนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด พาสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชม ต้นแบบระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) หรือ AOC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนนพ.เฉลิมพงศ์ สุคนธผล อ่านต่อ…

เปิดพื้นที่ต้นแบบรถพยาบาลอัจฉริยะ ดึงเทคโนโลยีมาสร้างสมองและตาของแพทย์ในรถพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน ทดแทนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด พาสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชม ต้นแบบระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) หรือ AOC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนนพ.เฉลิมพงศ์ สุคนธผล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดงานรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ทาง โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับบริษัทอันดาโฟกัส จำกัด และ บริษัทคิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่งจำกัด ประสานงานกับทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ กิจกรรมการรับบริจาคเลือดครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 อ่านต่อ…