TTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 กลุ่มธุรกิจชิปปิ้งโชว์ผลงานเด่น คาดความท้าทายยังมี

          - TTA รายงาน EBITDA ไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 545.0 ล้านบาท
          - การปรับตัวขึ้นของอัตราค่าระวางเรือเทกอง และอัตราการใช้ประโยชน์เรือวิศวกรรมใต้ทะเลที่ดีขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 148.3 ล้านบาท
          - กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ มีอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 11,529 เหรียญสหรัฐต่อวัน สูงกว่าอัตราค่าระวางเรือของตลาด
          - TTA มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง สะท้อนจากอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (net IBD/E) ระดับต่ำที่ 0.13 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TTA สร้าง HERO เยาวชนรุ่นใหม่ กล้าทำดี

คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA จัดกิจกรรมโครงการ "กล้าทำดี ยุติการรังแก" ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เข้าใจความแตกต่าง อ่านต่อ…

TTA คว้ารางวัล Asia’s Most Influential Companies งาน ACES Awards 2018

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA คว้ารางวัล Asia’s Most Influential Companies ในงาน Asia Corporate Excellence Sustainability Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในทวีปเอเชีย อ่านต่อ…

TTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA ที่ 8.2 ล้านบาท

– TTA รายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 206.3 ล้านบาท- กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือรายงานกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 32 ไตรมาส (8 ปี) ที่ 252.1 ล้านบาท- ปริมาณการขายปุ๋ยรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา- อ่านต่อ…

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จัดงานแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางธุรกิจ TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน ร่วมงานแถลงข่าว "ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560 และทิศทางธุรกิจของ TTA" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา10.00-13.00 น. ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กึ้ง เฉลิมชัย คว้ารางวัล Thailand Headlines Person of the Year Award สาขาเศรษฐกิจและสังคม

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA หนึ่งในนักธุรกิจคนไทยที่มีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์จีนมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา รับรางวัล "Thailand Headlines Person of the Year" ในสาขาเศรษฐกิจและสังคม จาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TTA โครงการกล้าทำดี คว้ารางวัล CSR ระดับเอเชีย สาขา Social Empowerment

คุณกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำทีมงาน CSR เข้ารับรางวัลผู้ประกอบดีเด่นที่รับผิดชอบต่อสังคมในประเภท Social Empowerment จากโครงการ "กล้าทำดี ยุติการรังแก (Doing Good, Stop Bullying)" ในงาน Asia อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลูกกตัญญูแห่งปี 2558

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซี ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TTA แต่งตั้งธ.ไทยพาณิชย์ขายหุ้นกู้ 2 พันล้าน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA และนายอาทิตย์ นันทวิทยา (ที่ 3 จากซ้าย) อ่านต่อ…

TTA ประกาศจ่ายปันผลพิเศษระหว่างกาล ในรูปแบบหุ้นปันผล

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 โดยเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในสัดส่วน 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์สนับสนุนทางการเงินเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจTTA

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 1,200 ล้านบาท อ่านต่อ…

TTA ปรับกลยุทธ์ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) เปิดเผยความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด (โทรีเซน กรุงเทพ) ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ปรับกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง การสร้างฐานด้านการพาณิชย์ในประเทศสิงคโปร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: AOD ได้ยักษ์ใหญ่ธุรกิจขุดเจาะน้ำมัน ของนอร์เวย์ ร่วมลงทุนเสริมความแข็งแกร่ง

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA เดินทางไปลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ มร. อัลฟ์ ทอร์คิลด์เซน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดริลล์ จำกัด (Seadrill) อ่านต่อ…

ผลประกอบการไตรมาส 1/2554 ของ TTA ดีดีขึ้นกว่าปีก่ก่อน

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ("TTA") รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/255 4 สิ้นสุด ณ วันทีที่ 31 ธันวาคม 2553 ว่า บริษัท มีกำไรสุทธิเท่ากับ 145.50 0 ล้านบาท และมีผลกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.2 1 บาท ซึ่งดีขึ้นนกว่าไตรมาสเดีดียวกันของปีก่ออน ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 65.09 ล้านบาท อ่านต่อ…

TTA รับมอบเรือขนาด Supramax สองลำ มูลค่า 61 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพกองเรือ

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ซื้อเรือขนาด Supramax สองลำจากตลาดมือสอง มูลค่า 61 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1,849.52 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อรวมเรือทั้งสองลำนี้แล้ว กองเรือของโทรีเซนจะมีจำนวนทั้งสิ้น 27 ลำ ด้วยขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 29,879 เดทเวทตัน และอายุกองเรือเฉลี่ย 15.11 อ่านต่อ…

TTA เสนอผู้ถือหุ้นขออนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

คณะกรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 140 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจำนวนนี้รวมการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อแลกกับหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมที่ออกเสนอขายเมื่อปี 2550 ที่ยังเหลืออยู่ 68.8 ล้านเหรียญสหรัฐ อ่านต่อ…

TTA รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ประกาศผลการดำเนินงานสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2553 ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 795.57 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.12 บาท เปรียบเทียบกับ กำไรสุทธิที่ 1,831.71 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นที่ 2.56 บาทเมื่อปีที่ผ่านมา TTA มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น 18,386.51 ล้านบาท อ่านต่อ…

TTA ขยายการลงทุน เข้าซื้อหุ้นบริษัทท่าเรือน้ำลึกในเวียดนามใต้

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ลงทุน 346.38 ล้านบาท เข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัท Baria Serece ซึ่งเป็นเจ้าของท่าเรือ Phu My (ฝูหมี) ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้าแห้งขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ ที่มีขีดความสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าการเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ยได้สูงสุดถึง 6 อ่านต่อ…

“TTA” แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง โดยมี นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และนางอุไร โรเจอร์ส ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการ อ่านต่อ…

TTA รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2553

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) รายงานภาพรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในช่วงไตรมาสที่ 1 รอบปีบัญชี 2553 (1 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2552) จำนวน 65.09 ล้านบาท และมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท โดยเปรียบเทียบจากกำไรสุทธิ 897.13 ล้านบาทและรายได้ต่อหุ้นเท่ากับ 1.27 บาท ในไตรมาสที่ 1 รอบปีบัญชี อ่านต่อ…