ภาพข่าว: เยี่ยมชมกิจการ

          คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานบริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัทดาวเรือง โดยมีท่านดัง วัน ลวน (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สาขาจำปาสักของกลุ่มบริษัทดาวเรืองให้การต้อนรับ ที่แขวงปากเซ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆนี้
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APMLAO ต้อนรับ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท ณ สปป ลาว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO)(คนที่2จากซ้าย) ให้การต้อนรับรศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ACC-Ba17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเพื่อนร่วมรุ่นเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ APMLAO ณ อ่านต่อ…

บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: UDA ร่วมกับ APMLAO และ บล.ล้านช้าง มหาชน ร่วมนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (โรดโชว์) ในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่แขวงสะหวันเขต

นายวิไลวัน พรมเข (ที่ 5 จากขวา) ประธานสภาบริหาร บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า มหาชน หรือ "UDA" พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธพนม (ขวาสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) และนายนาริน สิละวงสิด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดูงานบริษัทหลักทรัพย์

สุดา ปีตะวรรณ ในฐานะที่ปรึกษา บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และผู้อำนวยการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็ลาว จำกัด (APMLAO) นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "4th Program-Lao Professional Investment BankingI (4thProgram-La.PIB I)" จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนาต่างแขวง

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ลาว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อระดมทุน ผ่านตลาดทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์" โดยมี ดร.เพ็งพาวัน ดาวคอนเจริญ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บรรยายให้ความรู้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ How to preparing the firm to be a listing in Lao stock Market ในงาน 7th ASEAN – China Young Entrepreneurs Forum ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมแห่งชาติ สปป ลาว โดยมีนักธุรกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบใบประกาศ

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) เข้าร่วมงานมอบใบประกาศวิชาชีพขั้นต้น (Certificated) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ 3rd Program – LAO Professional Investment Banking I (3rd Program-La.PIB อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมธุรกิจกาแฟดาวเรือง

นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ผู้อำนวยการ (คนที่ 6 จากซ้าย) บริษัท หลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจผลิตกาแฟดาวเรือง ณ เมืองบาเจียง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ให้ความรู้แขวงอุดมไชย

นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ผู้อำนวยการ (คนที่ 4 จากซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาว จัดงานสัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดโครงการ

นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAOในฐานะผู้จัดโครงการฝึกอบรม"LAO Professional Investment Banking – Program (LA-PIB) ครั้งที่ 1โดยได้รับเป็นความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ลาว(LSX)มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบของที่ระลึก

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแก่ ท่านเดดพูวัง มูลรัตน์ ประธานคณะหัวหน้าใหญ่ผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ลาว และท่านวัดทะนา ดาลาลอย หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดี

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนายจิตตะกอน สุกสมบูน ประธานใหญ่ กลุ่มบริษัท สุกสมบูน เนื่องในโอกาสทำบุญเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แบบเม็ด (Clinker) ณ แขวงคำม่วน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APMLAO ร่วมแสดงความยินดีเปิดบล.ลาวจีน

นายสุพล ค้าพลอยดี รองผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกกับบริษัทหลักทรัพย์ ลาวจีน จำกัด ในโอกาสเปิดสำนักงานและดำเนินธุรกิจในประเทศลาวอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เข้าอบรม

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งกรรมการ และทีมงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับนัก วิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีท่านสายสมร วันนะจัก รองเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลาว (ค.ล.ต.) กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 อ่านต่อ…