ภาพข่าว: ครอบครัวนักอนุรักษ์

          นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Young MEA ครอบครัวตัวน้อยร้อยเรื่องพลังงาน” โดยนำครอบครัวนักอนุรักษ์พลังงานจำนวน 27 ครอบครัว ร่วมเรียนรู้วิวัฒนาการการเกิดพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ครอบครัวนำหลักการประหยัดพลังงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน

นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Young MEA ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 8 โดยนำน้องๆ เยาวชน อายุ 8 – 12 ปี ร่วมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน พร้อมปลูกกล้าไม้เพื่อสร้างปราการป้องกันธรรมชาติริมฝั่งทะเล และเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งป่าไม้ อ่านต่อ…