สภาวิชาชีพบัญชี เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training)

          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          การให้บริการ In-house Training ในงบประมาณประหยัด คุ้มค่าการลงทุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกๆ ความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านภาษีอากร และด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมค้นหาความต้องการในการจัดอบรม ทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่ส อ่านต่อ…

ขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ One Day Trip ครั้งที่ 3

กลับมาอีกครั้ง..กับโครงการท่องเที่ยวที่ทุกท่านรอคอย One Day Trip ครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้จะพาท่านไปพักเรื่องยุ่งๆ แล้วมุ่งไปสูดความบริสุทธิ์ของโอโซน ณ จังหวัดราชบุรีพิเศษ!!! ราคา 1,599 บาท ตลอดทริป (ราคาดังกล่าวรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ในช่วงเช้า จะพาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองไม้แฟนตาซี อ่านต่อ…

สภาวิชาชีพบัญชีจัดหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้บริหารแห่งปี “CFO Certification Program” รุ่นที่ 21

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จัดหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้บริหารแห่งปี "CFO Certification Program" รุ่นที่ 21 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 (8 วัน) ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

TFRS 9 ควรจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด?

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ยืนยันว่าการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) จะส่งผลให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้ อ่านต่อ…

สภาวิชาชีพบัญชี เชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี IFRS9 ในหัวข้อ “IFRS9 ส่งผลกระทบต่อ SME จริงหรือ?”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี IFRS9 ในหัวข้อ "IFRS9 ส่งผลกระทบต่อ SMEจริงหรือ?" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 6 ห้อง อ่านต่อ…

ครบรอบ 13 ปีวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมบริจาคเงินร่วม 9 แสนกว่าบาท

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในปีนี้ได้เวียนบรรจบครบรอบ 13 ปี สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดพิธีทำบุญขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยอดีตนายกสมาคมฯ อ่านต่อ…

สภาวิชาชีพบัญชีย้ำ TFRS for SMEs ไม่ต่างจากมาตรฐานเดิมของ NPAEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซ้ำซ้อน

สภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ที่ไม่ซับซ้อน (กิจการที่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ไม่ซับซ้อน) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในงานสัมมนา "TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน..ไม่ยากอย่างที่คิด" ณ อาคารศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี อ่านต่อ…

สภาวิชาชีพบัญชีย้ำนักบัญชีไทยมีศักยภาพ เน้นสร้างคุณภาพรองรับการเติบโตของตลาด

สภาวิชาชีพบัญชีมุ่งพัฒนาคุณภาพนักบัญชีตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้บัญชีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เหมาะสม พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาต่อเนื่องผ่านหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพ โดยส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ อ่านต่อ…

จุฬาฯ คว้าแชมป์ 4 สมัยซ้อน การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 Thailand Accounting Challenge 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดการแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อ่านต่อ…

จากนี้ไปรายงานของผู้สอบบัญชี จะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนต้องอ่าน

ในขณะที่รายงานของผู้สอบบัญชีพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุครายงานแบบสองวรรคจนปัจจุบันเป็นรายงานแบบหกวรรค และกำลังจะปรับโฉมอีกครั้งสำหรับงบการเงินที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ…

FAP Meet the Press ครั้งที่ 2 “จากที่ไม่มีใครอ่าน…ต่อไปรายงานของผู้สอบบัญชีจะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนต้องอ่าน”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน "FAP’s Meet the Press ครั้งที่ 2" ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 6 ห้อง 6-3ภายในงาน คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี อ่านต่อ…

สภาวิชาชีพบัญชีฉลองครบรอบ 12 ปี “มอบ 12 กิจกรรมดี ๆ เพื่อคุณ”

จากวันนั้น..ถึงวันนี้ เป็นเวลา 12 ปี หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศตราพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2547 เป็นต้นมา นับเป็นจุดเริ่มต้น "สภาวิชาชีพบัญชี" อ่านต่อ…

ผลการแข่งขัน “ตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 โดยปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน (ประกอบไปด้วย น.ส.เกสินี ล้อวชิระวัฏฏ์ นายไตรย ต่อศรีเจริญ น.ส.พิชญานิน ศิริธง) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 152 ทีม 81 อ่านต่อ…

นายกสภาวิชาชีพบัญชีสนับสนุนการทำบัญชีชุดเดียว

ในปัจจุบันการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการส่วนใหญ่ซึ่งอยู่นอกตลาดทุนเน้นหรือให้ความสำคัญกับการนำไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้อาจจะมีบัญชีมากกว่าหนึ่งชุดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นเพื่อยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ หรือเพื่อข้อมูลแก่เจ้าของเป็นต้น อ่านต่อ…

สภาวิชาชีพบัญชี เตรียมประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ปลายปีหน้า ยกระดับเทียบชั้นมาตรฐานต่างประเทศ เพิ่มประเด็นความเห็นที่มีนัยสำคัญต่อกิจการ ชี้ทำให้ผู้ใช้งบมีความเข้าใจมากขึ้น

นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เปิดเผยว่า สภาวิชาชีพบัญชีกำลังศึกษารูปแบบรายงานการสอบบัญชีแบบใหม่ตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และคาดว่าจะประกาศใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดร.สายศิริ KTIS ร่วมแชร์ข้อมูลในโครงการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี

ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ เคทิส (ที่ 2 จากขวา) รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการอบรมผู้บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) รุ่นที่ อ่านต่อ…

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 Thailand Accounting Challenge 2015 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง พร้อมก้าวสู่ AEC อย่างมืออาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร ได้จัดสัมมนา CEO/CFO Conference ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำในหลายด้านกับการ ก้าวสู่ AEC อย่างมืออาชีพ ในบริบทที่หลากหลาย มาร่วมให้มุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับ อ่านต่อ…

เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการ NPAEs

เพื่อเสริมบทบาทของนักบัญชี NPAEs ให้ปฏิบัติงานบัญชีได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการ NPAEs อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด

วันที่ 3 เมษายน 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานอบรมสัมมนาหลักสูตร ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมดขึ้น ณ ศูนย์อบรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ อ่านต่อ…