วันเด็กปีนี้ พาน้องๆ หนูๆ มาร่วมเรียนรู้ความหลากหลายที่ลงตัว ที่พิพิธบางลำพู กันเถอะค่ะ

          กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
          ภายใต้ Concept "เรียนรู้ความแตกต่าง เยาวชนสรรค์สร้างสังคม" เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยเรียนรู้ และเข้าใจถึงความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคม เฉกเช่นชาวบางลำพู ที่มีกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบางลำพูแห่งนี้ ท่ามกลางการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เชื่อมต่อ ทำให้สังคมมีการแลกเปลี่ยน ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
          สำหรับกิจกรรมภายในงาน
          1. ฉันคือใคร อ่านต่อ…

“เทศกาลริมน้ำบางกอก” From Strangers to Neighbours เสาร์ที่ 5 สิงหาคม นี้ ณ พิพิธบางลำพู

"มารู้จักเพื่อนบ้านชุมชนริมน้ำบางกอก ที่คนกรุงเทพฯอย่างคุณจะตกหลุมรัก แล้วเรามาพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วยกัน""เทศกาลริมน้ำบางกอก" From Strangers to Neighbours ใกล้ชิดกับชุมชนประวัติศาสตร์ริมน้ำเจ้าพระยาผ่านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งกิจกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธบางลำพู

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธบางลำพู โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

ย่ำบางลำพู ณ พิพิธบางลำพู

บางลำพูถือเป็นย่านเก่าแก่ที่มีของดีให้ค้นหามากกว่าที่คนทั่วไปรู้จัก โดยนอกจากเป็นแหล่งค้าขาย ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างถนนข้าวสาร พิพิธบางลำพู เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนบางลำพูได้เป็นอย่างดี อ่านต่อ…