ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ เพิ่มทางเลือกแปรรูปอาหารให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการประกอบอาชีพ

          นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า "ระหว่างวันที่ 27 - 31ตุลาคม 2561 สนพ.นบ.ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบและประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 25 คน โดยเน้นกลุ่มที่ประกอบอาชีพจริง เพื่อต่อยอดสินค้า สร้างอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี"

อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ต้อนรับ รมต.แรงงานฟิจิ ชื่นชมการฝึกอาชีพไทยเน้นทำได้ทำจริง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 Mr.Jone Usamate รัฐมนตรีแรงงานสาธารณรัฐฟิจิและคณะเดินทางเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมชมการสาธิตนวดแผนไทย เยี่ยมชมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาการเย็บจักรอุตสาหกรรม และ เยี่ยมชมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม 4 G อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนภาคเอกชนปั้นช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ระหว่างวันที่ 6 7 มิถุนายน 2561 สนพ.นบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1ให้แก่บุคลากรของบริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด จำนวน 10 คน เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ โดยในวันที่ 7 มิถุนายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐฝึกผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก2สาขา

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 สนพ.นบ. ได้ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ อนุมัติเงินกู้ 5 แสน บ.มัลติอินโนเวชั่นเพื่อสร้างศักยภาพพนักงาน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า "ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 7 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ…

พัฒนาแรงงานนนท์ เพิ่มทักษะช่างเชื่อมประจำเรือสินค้าระหว่างประเทศ

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ระหว่างวันที่ 4 -9 มิถุนายน 2561 ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า ท่า 4G ให้กับพนักงานบริษัท เกรท เซอร์เคิ่ล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ซึ่งเป็นพนักงานประจำเรือสินค้าระหว่างประเทศ จำนวน 12 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ อนุมัติเงินกู้ บ.น้อมจิตต์ เพิ่มทักษะลูกจ้าง

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า "ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 7 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ…

พัฒนาแรงงานนนท์ จัดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ได้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมนักพัฒพันธ์ใหม่ และผู้ควบคุมงาน ศึกษา ให้คำปรึกษา ถึงปัญหาจากขั้นตอนการผลิตหมอนสุขภาพจากหลอดกาแฟ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน My House ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ นำตรวจโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย บ.ไทยร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตรวจติดตามผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0(STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงพิมพ์ ซึ่งประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ปั้นหัวหน้างาน ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กร

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 2- 4 พฤษภาคม 2561 สนพ.นบ. ดำเนินการฝึกอบรม หลักการเป็นหัวหน้างาน 18 ชม. ให้กับหัวหน้างาน ในสถานประกอบกิจการ รวม 40 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อเสริมทักษะการเป็นหัวหน้างาน ให้สามารถ สื่อสาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ สร้างผู้ประกอบการเครื่องดื่มเพื่อธุรกิจ ให้แรงงานนอกระบบมีรายได้อย่างยั่งยืน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 สนพ.นบ.จัดฝึกอบรมการทำเครื่องดื่มเพื่อธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ…

พัฒนาแรงงานนนท์ เตรียมปล่อยเงินกู้เพื่อพัฒนาทักษะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า "ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 7 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ…

พัฒนาแรงงานนนท์ เตรียมพร้อมรองรับการฝึกอบรมผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ภายหลังได้รับมอบนโยบายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใน เฟส 2 ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ อ่านต่อ…

พัฒนาแรงงานนนท์ เปิดจุดบริการสร้างความมั่นใจก่อนส่งพี่น้องเดินทางไกลกลับบ้าน

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกในการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี , บริษัท บี-ควิก , ตำรวจ , ทหาร , อปพร. , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมนักพัฒพันธ์ใหม่ และผู้ควบคุมงาน พร้อม คณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษา ให้คำปรึกษา ถึงปัญหาจากขั้นตอนการผลิตหมอนสุขภาพจากหลอดกาแฟ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน My อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ เตรียมพร้อมสร้างแรงงานคุณภาพช่างยนต์ส่งพี่น้องกลับบ้านช่วงเทศกาล

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ให้โอวาทผู้เข้ารับการฝึกสาขาช่างบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยเตรียมความพร้อมออกหน่วยบริการประชาชน ส่งพี่น้องกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทั้งนี้สำนักงานฯจะตั้งจุดบริการที่บริเวณทางเข้าตลาดบางใหญ่ ณ อาคารฝึกอบรมช่างยนต์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ต่อยอดการเป็นเถ้าแก่ขายของออนไลน์ แรงงานนอกระบบ รุ่น 2

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 2 4 เมษายน 2561 สนพ.นบ. ได้เปิดฝึกอบรม"นักการตลาดออนไลน์ รุ่น 2 " ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี อ่านต่อ…

พัฒนาแรงงานนนท์ ดันสถานศึกษา จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า "เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ่านต่อ…

พัฒนาแรงงานนนท์ จับมือเครือข่ายเร่งทดสอบฝีมือช่างไฟฟ้าก่อนส่งเข้าขั้นตอนประเมินฯและเดินตามแผนขับเคลื่อนกำลังคนปี61-64

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สนพ.นบ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่กรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล จัดทดสอบมาตรฐานฯ อ่านต่อ…