Esri ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ชูเทคโนโลยี GIS พัฒนาสมาร์ทซิตี้ “นครนนท์ 4.0”

          บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจร นำโดยนางสาวแสงเดือน อัศวธีระนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส (ที่สามจากซ้าย) พร้อมทีมนักพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชัน เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายทอดความรู้การใช้งานเทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนานครนนทบุรีสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ในงานสัมมนาและชมนิทรรศการ "นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต" โดยมี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สามจากขวา) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สองจากขวา) นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สองจากซ้าย) นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ขวาสุด) นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณ อ่านต่อ…

นครนนท์ประชุมผู้นำชุมชน รับฟังปัญหา เดินหน้าแก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

นายสมนึก ธนเดชากุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2เทศบาลนครนนทบุรีเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ…

นครนนท์ เร่งระบายน้ำ

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ออกตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังจากปริมาณฝนตกหนักเมิ่อคืนที่ผ่านมา โดยขณะนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ อ่านต่อ…

นครนนท์ ชวนประชาชนล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า 20 บาท

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชกรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้ โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานจัดโครงการ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นครนนท์ รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี รับมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 อ่านต่อ…

นครนนท์เปิดอาคารรองรับการบริการประชาชน

เทศบาลนครนนทบุรี จัดพิธีเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สถานธนานุบาล แห่งที่ 3 อาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และการวางศิลาฤกษ์เทวาลัยพระพรหม โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และพิธีวางศิลาฤกษ์เทวาลัยพระพรหม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นครนนท์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยและวาตภัย

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางศรีรัตน์ ศรีภิญโญ อยู่บ้านเลขที่ 45/9 หมู่ 1 ซ.เรวดี 5 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี และ นางอัปสรศรี รังรองธานินทร์ บ้านเลขที่ 16 ซ.ติวานนท์ 40 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี อ่านต่อ…