ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬา

TO BE NUMBER ONE IDOL 10

          ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นกำลังใจให้ IDOL ที่คุณชื่นชอบ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
          การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 จะมีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คน จากทั่วประเทศ

          - ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 63 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต
          - ภาคกลางและตะวันออกวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 63 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี
          - ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 63 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.เชียงใหม่
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 63 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
          - กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 63 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 
          ในส่วนภูมิภาคติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-5908106