ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬา

ชมรมว่ายน้ำจ.นนทบุรีเปิดอบรม “โครงการ ว่ายน้ำเป็น ช่วยเป็น เล่นปลอดภัย”

          ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขต จ.นนทบุรี (ไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น) อายุ 10-15 ปี จำนวน 20 คนเข้าร่วม "โครงการ ว่ายน้ำเป็น ช่วยเป็น เล่นปลอดภัย" ขึ้นในวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ สระว่ายน้ำ อบจ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยไม่มีใช้จ่ายใดๆและยังมีอาหารกลางวันให้เด็กด้วยค่ะ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562
          สามารถส่งใบสมัคร พร้อม สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครได้ที่ ทำการชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี ทางเดินห้องสุดท้ายของ สระว่ายน้ำ อบจ.นนทบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-19.00น. หรือ ที่ Email : nonswim@live.com
          ติดต่อสอบถามได้ที่
          อ.สมศักดิ์ พลายด้วง เบอร์โทรศัพท์ 099-345-8855
          เยาวลักษณ์ กิจสุนทร เบอร์โทรศัพท์ 086-709-9520