มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trial TrackMan Bay service for free

Phothalai Golf Park is ready to open for everyone to try out our latest TrackMan Bay service for free on June 6th, 2020 from 08.00 – 19.00 hrs. preparatory to full-service opening from June 7th, 2020 onwards.Please register in advance by calling 02 508 5111 or Line OA: @phothalaiFree of อ่านต่อ…

ทดลองใช้บริการ TrackMan Bay ฟรี

สนามไดร์ฟโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค พร้อมแล้วที่จะเปิดให้ทุกท่านได้ทดลองใช้บริการ TrackMan Bay ฟรี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 19.00 น. แล้วจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปรายละเอียดการเปิดให้ทดลองใช้บริการ ดังนี้กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า โทร. 02 508 5111 อ่านต่อ…