ลุ้นนับถอยหลังความตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้า เผย เนปาล ยื่นสัตยาบันลำดับที่ 108 แล้ว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ การยื่นสัตยาบันยอมรับการแก้ไขพิธีสารมาราเกซ เพื่อผนวกความตกลง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก ขณะนี้ เนปาลได้ยื่นให้สัตยาบันเป็นประเทศที่ 108 จากเป้าหมาย 110 ประเทศ ซึ่งหากครบจำนวนประเทศตามเป้าหมาย 3 ใน 4 ของประเทศสมาชิก กระบวนการปฏิบัติตามความ อ่านต่อ…

สศก. เร่งเครื่องขับเคลื่อน Agri – Map ระดมทีมสำรวจต้นทุน เจาะลึกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เดินสายพฤศจิกายนนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทีมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมลงสนามทั่วประเทศเดือนพฤศจิกายนนี้ มั่นใจได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ ช่วยเกษตรกรตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิตตามโครงการของรัฐบาลนายคมสัน อ่านต่อ…

สศก. ผนึก ADB และ GISTDA ลงพื้นที่อ่างทองทดลองความแม่นยำของวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จับมือ ADB และ GISTDA ในโครงการนวัตกรรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติการเกษตรและชนบท เผย นำร่องแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม โดยไทย ชูพื้นที่ อ่างทอง แหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ นำร่องศึกษาโครงการนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อ่านต่อ…

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรกฎาคมปรับตัวเพิ่ม สศก.คาด สิงหาคมจะยังคงสูงขึ้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดินกรกฎาคม 2559 สูงขึ้น ร้อยละ 9.32 เมื่อเทียบกับมิถุนายนที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น คือข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 6.11 คาดสิงหาคม อ่านต่อ…