RBRU : “ ธนยศ” นศ.ครุศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี คว้าถ้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง ได้มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศประกวดภาพถ่ายระดับประเทศในหัวข้อ "เมืองจันท์ UNSEEN" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ผู้ชนะเลิศได้แก่ คุณธนยศ นิลนนท์ อ่านต่อ…

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2561

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (แบบไม่เป็นทางการ) 09.00 น. – (17 ต.ค. 2562) ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ่านต่อ…

RBRU : เบนซ์ – ชลิตา คว้า รองชนะเลิศ การประกวด ดาวเดือน มรภ.รำไพพรรณี

เบนซ์ นางสาวชลิตา กะหมายสม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด ดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษาประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี อ่านต่อ…

RBRU : สุดประทับใจ รุ่นพี่ช่วยเข็นรถวีลแชร์รุ่นน้อง “ประเพณีวิ่งโป่งลาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

องค์การนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครูและวิ่งโป่งลาน ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานนับเป็นประเพณีอันดีงามที่ควรอนุรักษ์และควรเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ อ่านต่อ…

RBRU : พรพรรณ – ธนวัฒน์ คว้า ดาวเดือน ’62 มนุษยศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี

นางสาวพรพรรณ เรืองจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเลือกเป็น ดาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายธนวัฒน์ ทองสุขุม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับคัดเลือก เป็น เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี อ่านต่อ…

RBRU : อั๋น – เบนซ์ คว้า ดาวเดือน ‘ 62 นิเทศ มรภ.รำไพพรรณี

อั๋น นายหัสวรรษ โผภูเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสื่อสารบูรณาการ แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว ได้รับเลือกเป็น เดือน คณะนิเทศศาสตร์ และ เบนซ์ นางสาวชลิตา กะหมายสม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด ได้รับคัดเลือก เป็นดาว คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปี อ่านต่อ…

RBRU : “ดร.นักรบ” เจิมมงคลแก่ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และตราศักดิเดชน์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเจิมมงคลแก่ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ตราศักดิเดชน์ และผู้เชิญเครื่องราชสักการะ ณ พระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ตราศักดิเดชน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณบดีนิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี อ่านต่อ…

RBRU : ” เชฟหมึกแดง” ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารให้กับนักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับ หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ (เชฟหมึกแดง) ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ่านต่อ…

ผู้ว่าฯ จันทบุรี เปิดงานส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมถนนเด็กเดินเพลินเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดจันทบุรี ณ ตลาดทุบหม้อ (วัดพลับ) ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อ่านต่อ…

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา อ่านต่อ…

RBRU: ทัศนศิลป์ มรภ.รำไพพรรณี สุดเจ๋ง ! คว้า ทุน “มูลนิธิรัฐบุรุษ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร ประจง ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา นำ "นายอรรถชัย ชะระสัย" นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะในพิธีมอบทุนของ กองทุนการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ อ่านต่อ…

RBRU: ป๊อป นิเทศ มรภ. รำไพฯ คว้า รองชนะเลิศการประกวดนางนพมาศประจำปี 2561

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดงาน "สืบสานประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2561 ณ บริเวณเขื่อนหน้าเรือนธารริน โดยกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดกระทง จำหน่ายอาหาร เล่นเกมต่าง ๆ การประกวดหนูน้อยลอยประทีป อ่านต่อ…

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัด ” HOSO Open House” 2019

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงาน "เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ฯวิชาการ : จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ภายในงานจัดการเสวนาในหัวข้อ "จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น" อ่านต่อ…

RBRU: ทีม “ทากรันเนอร์” คว้า ถ้วย E -Sport จากนายกรัฐมนตรี

นักศึกษาสาขาการสื่อสารบูรณาการ แขนงวิชาการสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขัน RBRU E-Sport ROV Championships ๒๐๑๘" ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เล่นเกม RoV หรือ Realm อ่านต่อ…

RBRU: มรภ.รำไพพรรณี คว้า รางวัลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา "ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช." ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายพิสิฐ อ่านต่อ…

RBRU: นิเทศ มรภ.รำไพฯ ร่วมแสดง “วีรกรรมพระเจ้าตากเทิดพระเกียรติตามรอยกู้ชาติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับจังหวัดจันทบุรี กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ และมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจังหวัดจันทบุรีสู่อยุธยาในวันที่ 24 อ่านต่อ…

RBRU: “แบงก์” นิเทศฯ ซิว รองเดือน มรภ.รำไพพรรณี

สิ้นสุดการรอคอยกับการค้นหา "ดาว เดือน" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( Freshy Star Contest 2018 ) จัดโดยองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเฟ้นหาหนุ่มหล่อ สาวสวยเพื่อเป็นตัวแทนดาว-เดือนมหาวิทยาลัยจากคณะต่าง ๆ ภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า "My Faculty" ผลการประกวดปรากฎว่า อ่านต่อ…

RBRU: นิเทศ มรภ.รำไพฯ จัด สัมมนา “การสร้างภาพลักษณ์จันทบุรีสู่มหานครผลไม้

สัมมนาฟรี การสร้างภาพลักษณ์จันทบุรีสู่มหานครผลไม้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยนักศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "บทบาทผู้ประกอบการกับการสร้างภาพลักษณ์จันทบุรีสู่มหานครผลไม้" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณอุกฤษณ์ อ่านต่อ…

RBRU : มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพฯ เชิญร่วมงาน English Fair 2018 (Happy Halloween)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดงาน English Fair 2018 (Happy Halloween) วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 -16.00 น. ณ ลานประชาธิปไตย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ Singing Contest Speech Contest "A University อ่านต่อ…