TVO ร่วมส่งกำลังใจสู้วิกฤตโควิด 19 สนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และปฏิบัติงานตามแผนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก อ่านต่อ…

TVO คว้า 2 รางวัลใหญ่ SET Awards ในกลุ่ม Best Company Performance Awards และ รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO รับรางวัล "รางวัล SET Awards 2019" กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Company Performance Awards พร้อมรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 26 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TVO รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยคุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ประจำปี 2562 อ่านต่อ…

TVO ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.70 บาทต่อหุ้น

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมมีมติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน อ่านต่อ…

TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจากวารสารการเงินธนาคาร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับรางวัล "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019" หรือ Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดย "วารสารการเงินธนาคาร" ที่ได้จัดอันดับ 300 บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 อ่านต่อ…