ภาพข่าว: พัฒนาสิ่งแวดล้อม

          ชำนาญ ปราโมทย์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด มหาชน (ยืนกลาง) เป็นประธานมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศประกวดเรียงความเรื่อง “เรารักในหลวง...ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่อาคารเมืองไทย-ภัทรฯ

          นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นส.อรณี ตีเฟื้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
          รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นส.พรพิมล รัตนไสย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท อ่านต่อ…


ประกวดเรียงความเรื่องเรารักในหลวง..ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรัก บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ เรารักในหลวง..ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนของชาติ อ่านต่อ…