ข่าวซุบซิบ: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชมนิทรรศการ “สีน้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง”

           ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชมนิทรรศการ “สีน้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง” รวบรวมผลงานของศิลปินสีน้ำระดับอาจารย์ของเมืองไทย อาทิ อาจารย์ วสันต์ นิยมสมาน, อาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์, อาจารย์นพดล เนตรดี, อาจารย์ภาณุภณ จันทรศรี และอาจารย์กฤศวัฒน์ บรรลือทรัพย์......งานนี้ท่านอธิบดีฯบอกว่าเงินที่ได้จากการขายภาพทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย...ขอเชิญชวนทุกคนไปร่วมชม และเป็นเจ้าของภาพวาดสีน้ำกันได้ ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคมนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นานมี ไฟน์ อาร์ต เวทีเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (ที่ 4 จากซ้าย) รวมกับคณาจารย์ศิลปะแถวหน้าของไทย โกศล พิณกุล (ซ้ายสุด) , พิษณุ ศุภนิมิต (ที่ 2 จากซ้าย) , ธงชัย รักปทุม (ที่3 จากซ้าย) , สมาน คลังจัตุรัส (ที่ 2 จากขวา) , นพดล เนตรดี (ที่3 จากซ้าย) , มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ (ขวาสุด) และปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ อ่านต่อ…