ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร หน้าด่านบางแก้ว 2

          การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เอสเอ็ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้ปรับปรุงผิวจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 2 ทางออก 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงและปิดการจราจรบางช่วง ดังนี้ วันที่ 7-16 ก.พ. 63 ปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณช่องที่ 1-2, วันที่ 15-24 ก.พ. 63 ปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณช่องที่ 3-4 ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ