ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

KMTL อีกก้าวแห่งความสำเร็จได้รับใบรับรองให้บริการท่าเรือบกในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ

          ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯในเครือ Kerry Logistics Network นามว่า KM Terminal and Logistics Limited (KMTL) ได้รับ "ใบรับรองท่าเรือบก - Dry Port Certificates" จากกรมศุลกากรพม่า ให้ดำเนินงานในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เป็นต้นไป และพร้อมที่จะให้บริการปฏิบัติงานท่าเรือบกแบบครบวงจร ทั้งในย่างกุ้ง (Ywar Thar Gyi) และมัณฑะเลย์ (Myit Nge) ดังนี้:
          a) บริการจัดการส่งออกและนำเข้า (Exportation and Importation Process)
          b) บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehousing)
          c) บริการสินค้าผ่านแดน (Transit Cargoes Process)
          นอกจากนี้ ลานตู้เปล่าที่ท่าเรือบกทั้ง 2 แห่ง ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินงานแบบครบวงจรแล้วด้วยเช่นกัน ทั้งการบริการพื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บตู้เปล่า พร้อมบริการทำความสะอาด ล้าง ซ่อม และบำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์…
          จากการได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการนี้ ทาง KMTLจะสามารถใช้ท่าเรือบกทั้ง 2 แห่ง คือ ที่ Ywar Thar Gyi ในย่างกุ้ง และ Myit Nge ในมัณฑะเลย์ สำหรับให้บริการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรากฐานการจัดการทางธุรกิจ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ต่อไป
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล MM.KMTL.Sales@kerrylogistics.com

          เกี่ยวกับ KMTL:
          บริษัท KM Terminal and Logistics จำกัด (KMTL) ให้บริการการขนส่งแบบครบวงจร ด้วยท่าเรือบกและคลังสินค้าที่เชื่อมต่อกับรางรถไฟในเส้นทางระหว่าง ย่างกุ้งและ มัณฑะเลย์ ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการขนส่งทางรถไฟภายในประเทศพม่า