ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

BEST Express แจ้งเลื่อนงานอีเว้นท์ใหญ่จากเดือนกุมภาพันธ์เป็นพฤษภาคมนี้

          เนื่องด้วยสถานะการณ์ "ไวรัสโคโรนา" เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน และมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องสู่ประเทศไทย ทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในบางพื้นที่ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้าเอง เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตสัญจรแออัดของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทาง BEST Express ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงพิจารณาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนโดยขอแจ้งเลื่อนการจัดงานอีเว้นท์ "เบสท์ เอ็กซ์เพรส รับ-ส่ง พัสดุทั่วไทย เชื่อมเครือข่ายไร้พรมแดน The FUTURE of Cross-Borderless Chains" จากวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เลื่อนเป็น วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุก ๆ ท่าน อย่างเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
          ช่องทางติดต่อผ่านออนไลน์
          - Facebook: BEST Express Thailand
          - Instagram: BEST Express Thailand
          - Line Official Account: BEST Express Thailand
          - YouTube: BEST Express Thailand
          ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BEST EXPRESS ได้ที่
          - Android >> https://bit.ly/2CPZhMd
          - iOS >> https://apple.co/2Uy86V7
          Call Center: 02-108-8000