ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แอร์บัส เบลูก้าเอ็กซ์แอล เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ เสริมสมรรถนะในการขนส่งให้ฝูงบิน @Airbus #Beluga XL #XLsmile

          เครื่องบินแอร์บัส เบลูก้าเอ็กซ์แอล (BelugaXL) เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เพิ่มพื้นที่ในการขนส่งให้กับเครื่องแอร์บัสได้กว่าร้อยละ 30 ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของแอร์บัสในการเพิ่มการผลิตเครื่องบินพาณิชย์
          เครื่องบินเบลูก้าเอ็กซ์แอล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมของแอร์บัสได้ออกบินครั้งแรกในวันที่ 9 มกราคม เครื่องบินเบลูกา เอ็กซ์แอลลำนี้ เป็นหนึ่งในหกลำที่ได้ออกบินเคียงคู่กับเครื่องเบลูก้า เอสที(BelugaST) ที่ได้เปิดตัวมาก่อนหน้า โดยแอร์บัสจะได้ผลิตและจะมีเครื่องบินเครื่องบินเบลูก้า เอ็กซ์แอล ลำเพิ่มเติมในช่วงปี2563 ถึงปี 2566
          เครื่องบินเบลูก้าเริ่มให้บริการเมื่อ 5 ปี ที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2557 เป็ นหมุดหมายแห่งความสำเร็จที่สำคัญของการผลิตเครื่องบินของแอร์บัส แอร์บัสได้รับใบรับรององค์กรการบินของสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency หรือ EASA) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากเบลูกา เอ็กซ์แอลผ่านการทดสอบการบินตามข้อกำหนดแล้วก็ได้ทำการบินมากกว่า 200 เที่ยวบินด้วยชั่วโมง บินมากกว่า 700 ชั่วโมง
          ด้วยความยาวของลำตัวเครื่องที่ยาวถึง 63 เมตรและกว้าง 8 เมตร ทำให้เครื่องบินเบลูก้าเอ็กซ์แอล มีพื้นที่สำหรับบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินบรรทุกสินค้าด้วยกันทั่วโลก เครื่องบินเบลูก้าเอ็กซ์ แอลสามารถบรรจุปีกของเครื่องบินแอร์บัส เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบีได้ถึง 2 ข้างเมื่อเทียบกับเบลูก้าเอสทีที่สามารถขนส่งปีกได้เพียงข้างเดียว เครื่องบินเบลูก้าเอ็กซ์แอล มีสมรรรถนะในการบรรทุกน้ำหนัก ขนส่งได้ถึง 51 ตันและสามารถบินได้ไกลถึง 4,000 กิโลเมตร (2,200 ไมล์ทะเล)
          เครื่องบินเบลูก้าเอ็กซ์แอล มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินขนส่งสินค้าแอร์บัส เอ330-200 แอร์บัสจึงนำชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีอยู่กลับมาใช้ได้และยังขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์เทรนท์ 700 มีห้อง นักบินอยู่ด้านล่างและโครงสร้างส่วนการเก็บพัสดุ ส่วนท้ายของตัวเครื่องและปีกได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ร่วมกับพันธมิตร ทำให้เครื่องบินมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น
          เครื่องบินเบลูก้าเอ็กซ์แอล เป็นเครื่องบินขนส่งรุ่นล่าสุดของแอร์บัส ในขณะที่การขนส่งทางอากาศเป็น วิธีการหลักในการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องบินขนาดใหญ่ แอร์บัสก็ยังใช้การขนส่งทางรถยนต์ รถไฟและทะเล ในการเคลื่อนย้ายชิ้ นส่วนระหว่างโรงงาน เช่นเดียวกันกับเครื่องบินเบลูก้าเอสทีเครื่องบินเบลูก้าเอ็กซ์ แอลจะทำการบินจาก 11 แห่งในยุโรป เพื่อที่จะเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจของแอร์บัสและทำให้แอร์บัสปฏิบัติตามพันธกิจได้สำเร็จ