ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

NCL ร่วมกับสายการบินต่างประเทศให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประเดิม 1 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ 300-400 ล้านบาทต่อปี

          NCLจับมือร่วมกับ EL AL ISRAEL AIRLINES สายการบินสัญชาติอิสราเอล เตรียมเปิดให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เริ่ม 1 พ.ย. 62 นี้ ส่งผลให้บริการขนส่งสินค้าครอบคลุมทั้งทางเรือ อากาศและทางบก ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ 300-400 ล้านบาทต่อปี คาดปี 63 รับรู้ผลดีเต็มปี 
          นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)หรือ NCL ผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมมือกับสายการบิน EL AL ISRAEL AIRLINES LTD.,(ประเทศอิสราเอล) เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศครอบคลุมทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯให้บริการขนส่งสินค้าครอบคลุมทางเรือ ทางบก และทางอากาศ
          "สายการบิน EL AL ISRAEL ให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน บริษัทฯคาดหวังว่าการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศจะสร้างรายได้ให้บริษัทฯประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปี โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2562 แต่คาดว่าจะรับรู้ผลดีเต็มปีตั้งแต่ผลประกอบการในงวดปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลประกอบการโดยภาพรวมเติบโตเพิ่มขึ้น"

          อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้หลักยังคงมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยใน 5 ประเทศเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วย ปสหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม และอยู่ระหว่างศึกษาขยายตลาดไปยังประเทศอินเดียเพิ่มเติม