ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

Global Maritime Foundation ขานรับการประกาศเป้าหมายการปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล ณ UN Climate Action Summit

          กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition จะเป็นแกนนำในการผลักดันการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งทางทะเล โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการใช้เรือพาณิชย์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ตามเส้นทางการค้าบริเวณทะเลลึกภายในปี 2030

          สมาชิกของ Getting to Zero Coalition ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรทรงอิทธิพลที่ประกอบด้วยผู้นำระดับสูงในภาคพาณิชยนาวี พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจตัดสินใจในรัฐบาลและองค์การระหว่างรัฐ (IGO) ได้ประกาศต่อหน้าผู้นำประเทศและผู้นำรัฐบาลในการประชุม UN Climate Action Summit ซึ่งจัดขึ้นในนิวยอร์ก ว่าทางกลุ่มพันธมิตรจะเป็นแกนนำในการผลักดันการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (decarbonization) ในการขนส่งทางทะเล

          เป้าหมายของ Getting to Zero Coalition สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น (Initial GHG Strategy) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UN International Maritime Organization) ที่กำหนดว่า การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมต่อปีลงอย่างน้อย 50% ของระดับการปล่อยก๊าซในปี 2008 ให้สำเร็จภายในปี 2050 กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าวเป็นจริงได้ ด้วยการทำให้เรือพาณิชย์ในเส้นทางการค้าบริเวณทะเลลึกปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2030

          กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition เป็นความร่วมมือระหว่าง Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action และ World Economic Forum โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 70 องค์กร ซึ่งสององค์กรที่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรได้แสดงความเห็นดังนี้

          Soren Skou ซีอีโอบริษัท A.P. Moller Maersk กล่าวว่า "การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อตู้คอนเทนเนอร์ได้ 41% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเนื่องจากทำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10% อย่างไรก็ตาม มาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ขจัดการปล่อยก๊าซจากการขนส่งทางเรือให้หมดไป เพียงแต่ช่วยทำให้คงที่เท่านั้น ดังนั้น เพื่อก้าวต่อไปในแนวทางการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งทางทะเล จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนหรือการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่าย เป้าหมายของกลุ่มพันธมิตรในวันนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดการร่วมมือดังกล่าวได้"

          Ben van Beurden ซีอีโอบริษัท Royal Dutch Shell กล่าวว่า "การทำให้การขนส่งทางทะเลใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นภารกิจอันใหญ่หลวงที่ไม่มีทางออกง่าย ๆ แต่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จ เรามุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้เกิดการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในระยะยาวด้วยการสรรหาเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ที่สุดและสามารถนำมาใช้งานได้ในระดับโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเรือที่สร้างวันนี้จะอยู่ในน้ำไปอีกหลายสิบปี"

          การขนส่งทางทะเลสามารถเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กว้างขวางขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาได้อย่างมาก

          กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition อาจจะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในวงกว้างมากขึ้น หากการขนส่งทางทะเลกลายเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อความต้องการใช้เชิ้อเพลิงที่ก่อมลพิษเป็นศูนย์ และนั่นอาจเป็นจุดพลิกผันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนอื่น ๆ ที่ลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ยาก

          Michael Corbat ซีอีโอ Citigroup และสมาชิกกลุ่มพันธมิตร กล่าวว่า "ภาวะโลกร้อนถือเป็นความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ และจำเป็นต้องมีการลงมืออย่างเร่งด่วนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เราหวังว่าการดำเนินงานของกลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition จะเป็นแรงผลักดันให้ภาคส่วนอื่น ๆ ที่ลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ยากหันมาร่วมมือกันเพื่อเร่งให้เกิดกระบวนการที่ไม่ก่อคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมของตนเอง ขณะที่การค้าของโลกยังคงดำเนินไปซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้"

          ความต้องการเชื้อเพลิงที่มีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งมาจากทรัพยากรหมุนเวียนนั้น มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนมหาศาลในโครงการพลังงานสะอาดในประเทศกำลังพัฒนา

          Jason Lu, Head of the Global Infrastructure Facility กล่าวว่า "Global Infrastructure Facility และพันธมิตรธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีของเรา พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลในตลาดเกิดใหม่และในระบบเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาด้วยเงินทุนและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำหรับการวางแผน ออกแบบ และใช้ประโยชน์จากเงินลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งทางทะเล ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition"

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Torben Vemmelund หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร ทางอีเมล tve@globalmaritimeforum.org หรือโทร. +45-2224-1446

          โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/998955/GMF_Logo.jpg