ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

“ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์” เดินหน้าคว้า 2 รางวัล ตอกย้ำความสามารถการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

          "ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์" โชว์รับรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) ประจำปี 2562 สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2562 (Prime Minister' s Export Award 2019) ในสาขา BEST SERVICE ENTERPRISE AWARD ตอกย้ำความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
          นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End – to – End Global Logistics Services) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2562 สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( International Freight Forwarding) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค และทางบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Prime Minister' s Export Award 2019 ในสาขา BEST SERVICE ENTERPRISE AWARD ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ณ ทำเนียบรัฐบาล
          การที่บริษัทฯ ได้รับทั้ง 2 รางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่มีความเป็นเลิศ และยังสะท้อนภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นในการให้บริการที่ทำให้สามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ได้ คือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพและระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ และสามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
          พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นของตนเองทั้งในส่วนของโปรแกรมในการให้บริการลูกค้าและพัฒนา Mobile Application ที่ชื่อว่า Book Leoy สำหรับการส่งสินค้าประเภท LCL และ Courier Express หรือค่ารถขนส่ง ขึ้นมา เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้บริการ
          "ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เราได้รับสองรางวัลในปีนี้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันความสามารถในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมของบริษัทฯ สำหรับรางวัล Excellent Logistics Management Award หรือ ELMA award บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกบริษัทฯ ได้รับในปี 2559 ในสาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ( 3PL) และในครั้งนี้ได้รับรางวัลในสาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( International Freight Forwarding ) ที่เป็นจุดแข็งและธุรกิจหลักของทางบริษัทฯ และจากการที่ได้รับคะแนนในระดับยอดเยี่ยมของรางวัล ELMA ในปีนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล Prime Minister's Export Award 2019 ซึ่งเราสามารถผ่านการพิจารณาและได้รับรางวัล PM Award มาในที่สุด
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร และสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึงสองรางวัลในครั้งนี้มาได้ และต้องขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ทุกๆ คน ที่ให้การสนับสนุนทางบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา" นายเกตติวิทย์ กล่าว
          บริษัท LEO เป็นผู้ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของคนไทย ที่มีศักยภาพในการให้บริการทัดเทียมกับบริษัทระดับนานาชาติ ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร (End – to – End Global Logistics Services) อันดับต้นๆ ของคนไทยที่ได้การรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพได้ว่าสามารถส่งมอบบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า
          ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมองว่าในอนาคต หลังจากการเปิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะมีการนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเข้ามาในประเทศไทยและในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีการวางแผนที่จะลงทุนขยายธุรกิจบริการห้องเก็บของให้เช่า (Self – Storage) เพิ่มปีละ 1 ไซต์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพื้นที่เก็บของส่วนตัวหรือเอกสาร ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย