ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

เยี่ยมชมระบบขนส่งมวลชนแห่งอนาคตที่งาน Rail+Metro China 2019

          มหกรรมระบบขนส่งมวลชนในเมืองและระหว่างเมืองนานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 14 (The 14th China International Exhibition for Intercity and Urban Mass Transit) หรืองาน Rail+Metro China 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์จัดแสดง Shanghai New International Expo Center โดยมีบริษัท Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd เป็นผู้จัดงาน ธีมหลักของงานในปีนี้ คือ "Driving Smart Rail into an Intelligent Future" (ขับเคลื่อนระบบรางอัจฉริยะสู่อนาคตแห่งอัจฉริยะ) โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมจัดแสดงภายในงานกว่า 200 ราย และผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 ราย
          งาน Rail+Metro China เริ่มต้นจัดขึ้นเมื่อปี 2545 ที่เซี่ยงไฮ้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศจีน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Reform & Development Commission) และรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ ในขณะที่ 17 ปีต่อมา งานนี้ได้กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความสำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมระบบรางในเมืองและระหว่างเมืองของประเทศจีน และมีชื่อเสียงอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
          การพัฒนาของประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและจะดำเนินต่อไปพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าแห่ง Asian Century ภายในปี 2563 ระบบรางรถไฟที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของจีน จะมีความยาวกว่า 150,000 กิโลเมตร ส่วนระบบรางรถไฟความเร็วสูงจะมีความยาวกว่า 30,000 กิโลเมตรภายในปีหน้า โดยจะเชื่อมต่อยังเมืองต่างๆในประเทศจีนกว่า 80% ที่มีประชากรกว่า 200,000 คน
 
          จีนได้ดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางความยาว 5,800 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมเมืองหลายสิบเมืองในประเทศจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปีที่แล้ว ในปี 2561 หลายเมืองได้เปิดตัวทางรถไฟใต้ดินใหม่ โดยมีระบบรถไฟใต้ดินสายใหม่ 22 สายเพิ่มเข้าไปในระบบรางใต้ดินในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นของประเทศ ซึ่งขณะนี้มีความยาวรวมหลายร้อยกิโลเมตร และภายในปี 2562 ระบบรางในเขตเมืองของจีนที่เปิดให้บริการ จะมีความยาวรวม 7,700 กิโลเมตร
 
          การประชุมระบบขนส่งประเภทระบบรางในเมืองและระหว่างเมืองแห่งประเทศจีน (China International Railway Conference for Urban & Intercity - CIRC) เป็นการประชุมแบบหลากหลายแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลและจะจัดคู่กับงาน Rail+Metro China โดยได้รับการสนับสนุนจาก APEC กระทรวงคมนาคมแห่งประเทศจีน และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences) งาน CIRC 2018 เมื่อปีที่แล้วมีวิทยากรจากฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงอิทธิพลในวงการ 120 ราย โดยมีตัวแทนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 1,500 ราย
 
          ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ งาน CIRC 2019 จะประกอบด้วยการประชุม สัมมนา และเวิร์คช็อปในหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่การลงทุนและก่อสร้างระบบราง ไปจนถึงการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรางในเมือง รถรางสมัยใหม่ เทคโนโยลีระบบรางอัจฉริยะ และอื่น ๆ
 
          งานในปีนี้จะประสบความสำเร็จยิ่งกว่าที่ผ่านมา โดยจะรวบรวมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรมระบบรางเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกและความเป็นไปได้ต่าง ๆ
          ติดต่อ: 
          Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd.
          www.railmetrochina.com 
          โทร. +86-2162951060
          Jessie Hu: huxiaoping@shanghai-intex.com