ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ไปรษณีย์ไทย เผยความพร้อมเลือกตั้ง’ 62 หนุนการใช้สิทธิคนไทยราบรื่น ด้วยมาตรฐานการขนส่งปลอดภัย

           บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เผยความพร้อมเลือกตั้ง ปี 2562 ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งอย่างเต็มที่ และอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการขนส่งบัตรไปยังเขตเลือกตั้งจังหวัดต่างๆ จำนวน 350 แห่งทั่วประเทศ พร้อมภารกิจจัดส่งทุกคะแนนเสียงของคนไทยถึงมือ กกต. ด้วยมาตรฐานตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
          นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า จากการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปรษณีย์ไทย ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้เป็นผู้ขนส่งบัตรเลือกตั้ง ทั้งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร และบัตรเลือกตั้งในรอบปกติ รวมทั้งอุปกรณ์การเลือกตั้ง ไปยังเขตเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 350 เขตทั่วประเทศ โดยในขั้นตอนต่อไป กกต. จะทำการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรกว่า 2.6 ล้านฉบับ ที่ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงแล้ว มายังไปรษณีย์ไทยเพื่อทำการคัดแยก และส่งต่อไปยังเขตเลือกตั้งปลายทางให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้ทันกำหนดเวลาการปิดหีบเลือกตั้งรอบปกติ และนับคะแนนพร้อมกัน
          สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ ไปรษณีย์ไทยได้รับมอบหมายภารกิจจาก กกต. ให้เป็นผู้คัดแยกบัตรเลือกตั้ง และขนส่งถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งหมด จะถูกส่งมาทำการคัดแยก ณ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนการรับมอบถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งที่ต้องตรวจนับจำนวนให้ถูกต้อง ก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการเปิดถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของถุง และตรวจนับจำนวนซองบัตรเลือกตั้งพร้อมบันทึกรายงานการตรวจนับ จากนั้นจะทำการคัดแยกไปตามเขตเลือกตั้งด้วยเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ (OCR) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ก่อนจะปิดถุงแล้วขนส่งด้วยรถขนส่งไปรษณีย์ไปยัง 350 เขตเลือกตั้งปลายทาง เพื่อนำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในรอบปกติ และทำการนับคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ในการนี้ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คน เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจการคัดแยกและขนส่งบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้
          ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการ ในภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ ตั้งแต่การตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง การลำเลียงบัตรขึ้นรถขนส่ง การขนส่งบัตรโดยรถขนส่งไปรษณีย์ ไปจนถึงการส่งมอบยังปลายทางที่กำหนด ด้วยมาตรฐานการขนส่งที่ปลอดภัย รัดกุม และตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางสมร กล่าว
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th