ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ไปรษณีย์ไทย แจ้งระงับการให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปปลายทางสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานทุกบริการ

           จากเหตุการณ์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศปิดน่านฟ้ากะทันหัน ส่งผลให้ทุกสายการบินระงับเที่ยวบินไปสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและเปลี่ยนเส้นทางการบินไปปลายทางประเทศในทวีปยุโรปนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอแจ้งระงับการให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปปลายทางสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ทุกบริการและทุกเส้นทางขนส่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับสิ่งของที่ได้รับฝากไว้แล้ว ไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการส่งคืนไปยังที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับสิ่งของและค่าบริการในการฝากส่งคืนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง 
          ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของไปยังปลายทางประเทศในทวีปยุโรปได้ตามปกติ แต่สิ่งของอาจส่งถึงประเทศปลายทางล่าช้า