ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย มั่นใจมาตรฐานค่าควันดำรถขนส่ง

          นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการ "ไปรษณีย์ไทย ส่งต่อด้วยใจ…รักษ์" การตรวจวัดค่าควันดำรถขนส่งไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารคลังสินค้าไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          คำอธิบายภาพจากซ้าย
          1. นายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
          2. นายพนม ยิ้มศรี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
          3. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่
          4. นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          5. นายกำพุธ อยู่คง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านระบบบริการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          6. นางสาวสมใจ ทัฬหเมธา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด