ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

พพ.เล็งจัด “โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า”

          พพ.เล็งจัด "โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า" พัฒนาคนขับรถขนาดใหญ่ใส่ใจการอนุรักษ์พลังงาน
          เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เตรียมจัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า" เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้า การยกระดับวิชาชีพให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยและประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน และยังสามารถมีแนวทางการบริหารจัดการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ได้อย่างแท้จริง
          สำหรับ วัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการขับขี่ประหยัดพลังงาน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานขับขี่ ซึ่งภายในงานสัมมนาในครั้งนี้จะประกอบด้วย แนวทางการอรุรักษ์พลังงาน ในการขนส่งการตรวจสภาพรถก่อนขับขี่ การวางแผนเส้นทางการขับขี่ การวางแผนเส้นทางการขับขี่ และเทคนิคการขับขี่ประหยัดพลังงาน โดยมีการอบรมภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ 8 ชั่วโมง ประเมินผลการอบรมด้วยการสังเกตพฤติกรรม และข้อสอบวัดผลก่อนและหลังการเข้าฝึกอบรม
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นแล้วทั้งสิ้น 75 รุ่น มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 3,733 ราย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฟรี!!!!!ได้แล้วตั้งแต่วันนี้- จนถึง 28 ก.พ.2562