ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ งดให้บริการเดินเรือ 3-5 มกราคม 2562 เลี่ยงผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

          ตามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562 เวลา 24.00 น.ถึงวันที่ 5 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น.เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากพายุ "ปาบึก" ที่พัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น บริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP จึงของดให้บริการเดินเรือในเส้นทางต่างๆ ดังนี้ 
          วันที่ 3 ม.ค. 2562 เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย,เกาะสมุย-ดอนสัก และดอนสัก-เกาะพะงัน ให้บริการเดินเรือเที่ยวสุดท้ายเวลา 18.00 น. 
          เส้นทางเกาะพะงัน-ดอนสัก ให้บริการเดินเรือเที่ยวสุดท้ายเวลา 17.00 น. 
          เส้นทางเกาะสมุย-พะงัน ให้บริการเดินเรือเที่ยวสุดท้ายเวลา 12.00 น.
          เส้นทางเกาะพะงัน-เกาะสมุย ให้บริการเดินเรือเที่ยวสุดท้ายเวลา 14.00 น. 
          วันที่ 4 ม.ค.2562 งดให้บริการเดินเรือตลอดทั้งวัน 
          วันที่ 5 ม.ค.2562 งดให้บริการเดินเรือตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น. 
          บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่านที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง แต่เพื่อความปลอดภัย บริษัทจำเป็นต้องงดเที่ยวเรือ และการเดินเรือแต่ละเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมตาม สถานการณ์
          ทั้งนี้ หากลูกค้าหรือตัวแทน Agency ท่านใดที่จองการเดินทางในช่วงเวลาที่บริษัทงดให้บริการเดินเรือ และมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทางและขอรับเงินคืน หรือประสงค์จะเลื่อนวันเดินทางออกไป ให้ติดต่อบริษัท ณ จุดจำหน่ายตั๋วแต่ละท่าเรือ หรือผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-2768211-2 , 092-2473423-5 หรือติดตามสถานการณ์ได้ที่ www.rajaferryport.com และ www.facebook.com/rajaferryport