ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ธนาคารกรุงไทย และ ขสมก. จัดพิธีเปิดโครงการรับชำระค่าโดยสาร ขสมก. สาย Airport Bus ผ่าน Krungthai QR Code

          ด้วย ธนาคารกรุงไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ร่วมจัดทำโครงการรับชำระค่าโดยสาร ขสมก. สาย Airport Bus ผ่าน Krungthai QR Code เพื่อนำระบบการชำระค่าโดยสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนเงินสด นำร่องโครงการรถ Airport Bus ที่ให้บริการในสนามบินดอนเมือง ระยะแรกจำนวน 24 คัน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ประตู 12 อาคารผู้โดยสาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ตามกำหนดการดังนี้
          13.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 
          13.40 น. ชม VTR ภาพรวมการดำเนินโครงการ 
          13.45 น. นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ขสมก.กล่าวรายงาน
          13.50 น. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวถึงความพร้อมในการให้บริการ
          13.55 น. นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวแสดงความยินดี 
          14.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
          14.10 น. ถ่ายภาพและตอบข้อซักถามสื่อมวลชน 
          14.30 น. ทดลองใช้บริการ
          15.00 น. เสร็จพิธี