ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ทำไมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพจึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังสูงสุด โดย จีน่า แกลวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย

          อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในภูมิภาคเอเชีย ประชากรอายุมากกว่า 50 ปี ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้จะมีจำนวนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนภายในปี 2568 จึงทำให้ความต้องการด้านบริการจัดส่งสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการขนส่งด้วยความเย็น หรือห่วงโซ่ความเย็น (cold chain logistics) สำหรับเภสัชกรรมในเอเชียแปซิฟิกได้รับการคาดหมายว่าจะเติบโตเฉลี่ย 75% ต่อปี จนถึงปี 2564 ขณะที่การขนส่งการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (clinical trial) คาดว่าจะขยายตัว 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 24 พันล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมในกลุ่มธุรกิจนี้เพิ่มสูงถึง 34 พันล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2564 
          ดังนั้นในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุภาพ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และจำเป็นจะต้องมีรูปแบบการขนส่งที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงหลักการต่อไปนี้:
          - ความสม่ำเสมอของระดับอุณหภูมิที่ควบคุมระหว่างการขนส่ง (Temperature Control) 
          - สถานที่ในการจัดเก็บที่เหมาะสม (Storage Location) 
          - การจัดเก็บภายในสภาวะหลีกเลี่ยงแสง (Light Exposure) 
          - การควบคุมระดับความชื้นที่เหมาะสม (Humidity Control)
          - การป้องกันการกระแทกระหว่างการขนส่ง (Shock Proof) 
          - การควบคุมแรงดันอากาศที่เหมาะสม (Barometer Pressures Control) 
          ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นได้หากขาดการระมัดระวังต่อข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น หากเกิดระดับอุณหภูมิภายในตู้ขนส่งสินค้าไม่สม่ำเสมอ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพสำคัญในผลิตภัณฑ์ลดลงไป ทำให้ระยะเวลาเก็บรักษาสั้นลง และหากมีการนำผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปใช้ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งานโดยตรง และอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
          จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ เป็นเสมือนปราการด่านแรกในการพัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ โดยจะต้องคิดค้นวิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมด้านชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) และด้านชีวการแพทย์ประยุกต์ (Biomedical application) ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยวิธีการจัดส่งรูปแบบเฉพาะอย่างพิถีพิถัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมว่าผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเหล่านั้นจะยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพในการนำไปใช้เพื่อการรักษาและขยายผลด้านสุขภาพดังเดิม

สำหรับเฟดเอ็กซ์แล้ว เรามองว่าการนำนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงได้ออกแบบโซลูชั่นและบริการให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าผู้ประกอบการใน อุตสาหกรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดส่งแบบควบคุณอุณหภูมิ (Temperature-Controlled Shipping) โซลูชั่นภายในตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ (FedEx Customized Freight) บริการขนส่งโดยใช้เทคโนโลยีไอเย็นแบบแห้ง (FedEx Deep Frozen Shipping Solution) จนถึงบริการการบรรจุหีบห่อแบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น้ำแข็งแห้ง (Temperature-Controlled Packaging Using Dry Ice) เป็นต้น ซึ่งบริการเหล่านี้ ล้วนผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ตรงตามที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพที่ต้องการความใส่ใจอย่างเป็นพิเศษ 

          เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส
          เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า 220 ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด

          เกี่ยวกับ เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
          เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (มีชื่อเรียกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX) เป็นผู้ให้บริการขนส่ง อี-คอมเมิร์ซ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่างๆทั่วโลก บริษัทของเราให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร โดยมีบริษัทในเครือที่ทำงานแข่งขันกันเป็นกลุ่มและบริหารจัดการด้วยความร่วมมือภายใต้แบรนด์เฟดเอ็กซ์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีรายได้ปีละ 62,000 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทของเรายังได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชอบสูงสุดของโลก เฟดเอ็กซ์สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมากกว่า 400,000 รายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หลักจริยธรรม และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงความต้องการของลูกค้าและชุมชน "อย่างแน่วแน่และถึงที่สุด" ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ news.fedex.com