ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

พีไอเอ็ม เสริมความแกร่งด้านโลจิสติกส์สู่ครูยุคใหม่

          สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ PIM Train the Trainer Program ครั้งที่ 5 ตอน "ท่องโลกโลจิสติกส์ไทยเชื่อมโยงไกลจาก Eastern Economic Corridor (EEC) สู่ Southern Economic Corridor (SEC)" เจาะลึกบทบาท ความสำคัญ การบริหารจัดการต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการคมนาคม
          บรรยายพิเศษ "ท่องโลกโลจิสติกส์ไทย" ภาพรวมการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการศึกษา และเชื่อมโยงไกลจาก Eastern Economic Corridor (EEC) สู่ Southern Economic Corridor (SEC) โดย ดร.ภูวดล ศิริรังษี รองคณบดี รักษาการรักษาการหัวหน้าสาขาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมกิจกรรม Workshop "Logistics and Transportation Management: Inventory Control"

          งานนี้อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
          ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
          ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 15 มิถุนายน 2561 (หรือจนกว่าจะเต็ม)
          ติดต่อคุณ สุภัสรา อัญญะโพธิ์
          โทรศัพท์ : 0-2855-1475
          มือถือ : 09-2629-2462
          อีเมล : supatsarauny@pim.ac.th
          FACEBOOK https://www.facebook.com/PIMCareerAcademy/