ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เวียดนาม แต่งตั้ง ดรูว ดันแคน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศ

          การเข้ารับตำแหน่งของ ดรูว ดันแคน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างธุรกิจของดีเอชแอล ซัพพลายเชนในเวียดนาม เพื่อรองรับการเติบโตและพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจและขอบเขตพื้นที่การให้บริการในตลาด
          ภายใต้ตำแหน่งใหม่นี้ ดรูวจะมุ่งเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจด้านการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และบริการด้านซัพพลายเชนอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
 
          ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง มร. ดรูว ดันแคน ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศเวียดนาม เพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาธุรกิจของดีเอชแอล ซัพพลายเชน ในตลาดเวียดนาม โดยจะมุ่งเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจด้านการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และบริการด้านซัพพลายเชนอื่นๆที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

          ดรูวมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากกว่า 13 ปี และทำงานร่วมกับดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทยมานานถึง 6 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่นี้ ดรูวดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภาคธุรกิจค้าปลีก รับผิดชอบการบริหารจัดการพนักงานจำนวนกว่า 6,000 คน ศูนย์กระจายสินค้ากว่า 30 แห่ง และรถขนส่งมากกว่า 3,000 คัน
ดรูวถือเป็นผู้บริหารผู้บุกเบิกในด้านการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เขาได้นำนวัตกรรมด้านซัพพลายเชน ที่ผ่านการทดสอบระดับโลกแล้วมากมาย มาใช้พัฒนาการให้บริการของเรา และนั้นนำมาซึ่งผลการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านต้นทุนและคุณภาพการบริการที่มอบให้แก่ลูกค้าของเรา

          มร.เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มประเทศไทย (ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์) กล่าวว่า "เศรษฐกิจของเวียดนามกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ จำเป็นต้องมีผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในทุกๆภาคส่วนอยู่เสมอ เรายินดีที่ได้ประกาศแต่งตั้ง มร. ดรูว ดันแคน เป็นกรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศเวียดนาม ด้วยประสบการณ์การทำงานในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดระยะเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำงาน ทำให้ดรูวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ และด้วยผลการทำงานอันโดดเด่นและการทำงานกับดีเอชแอลที่ยาวนาน เราจึงมั่นใจว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในเวียดนามและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม และจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้การบริหารงานของดรูว"

          ดีเอชแอลต้องการที่จะส่งมอบการบริการแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทุกๆกระบวนการซัพพลายเชนด้วยมาตรฐานระดับโลก และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหลากหลายภาคธุรกิจ ทั้งธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยี ยานยนต์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีภัณฑ์ วิศวกรรม และอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้ดีเอชแอลสามารถเริ่มต้นการปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าจากทุกภาคธุรกิจได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผ่านการใช้คลังสินค้าและเครือข่ายการขนส่งแบบมัลติยูเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับลูกค้าหลากหลายราย โดยดีเอชแอล ซัพพลายเชน ได้เล็งเห็นโอกาสในการเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าในเวียดนามให้เติบโต และยกระดับความปลอดภัย คุณภาพการบริการ และความสามารภในการบริหารต้นทุน ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และการบริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นในตลาด"


          ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย 
          ฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจประเทศไทย (ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์)
          นรัฎฐา โชติกวนิชย์
          โทรศัพท์: +66 (0) 2779 9808 
          อีเมล: Naratta.chotigavanich@dhl.com 

          ดีเอชแอล – ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลก
          ดีเอชแอล คือผู้นำระดับโลกทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มอบบริการและความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ทั้งการขนส่งสินค้าภายในและระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าอี-คอมเมิร์ซและโซลูชั่นครบวงจร การขนส่งด่วนทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตลอดจนการบริหารจัดการซัพพลายเชนในภาคอุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรกว่า 350,000 คนใน 220 ประเทศทั่วโลก ดีเอชแอลเชื่อมโยงผู้คนและธุรกิจด้วยบริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่สร้างความเติบโตให้กับตลาดและภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งธุรกิจด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพและบริการทางการแพทย์ พลังงาน รถยนต์และธุรกิจค้าปลีก รวมถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและการขยายการดำเนินงานสู่ตลาดที่กำลังพัฒนา ดีเอชแอลจึงมั่นใจว่า เราคือ "ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลก" ที่แท้จริง 

          ดีเอชแอล เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้มากกว่า 57,000 ล้านยูโรในปี ค.ศ. 2016