ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ภาพข่าว: SC GROUP จับมือ SIAMCSP รุกตลาดขนส่งทางน้ำเต็มรูปแบบ

          คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอสซี และคุณศุภศักดิ์ ชิ้นศิริ ประธานกรรมการ บริษัท สยามคอมเมอร์ เชียลซีพอร์ท จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการร่วมทุน (Joint Venture Agreement) จัดตั้ง บริษัท คอสตอล พอร์ต ลิ้งค์ จำกัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของทั้งสองบริษัท ซึ่งนับว่าเป็นการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยความชำนาญด้านการขนส่งของกลุ่มบริษัทเอสซี ประกอบกับความชำนาญด้านการบริหารจัดการท่าเรือของบริษัท สยามคอมฯ ทำให้การขนส่งตลอดกระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยปัจจุบันให้บริการเดินเรือทั้งหมด 3 เส้นทาง ได้แก่ แหลมฉบัง-กรุงเทพ แหลมฉบัง-สุราษฎร์ธานี และ แหลมฉบัง-สงขลา ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะเสริมศักยภาพระบบขนส่งของกลุ่มบริษัทเอสซีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของเราว่า "เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านโลจิสติกส์และ มารีน ออฟชอร์ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"