ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

SVL Group เปิดบ้านต้อนรับคณะสำนักการขนส่งสินค้า ดูงานด้านโลจิสติกส์

          SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดบ้านต้อนรับคณะจากสำนักการขนส่งสินค้า (สนค.) กรมการขนส่งทางบก นำโดยนางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า และนางสาวสุชาดา เผือกประเสริฐ ขนส่งจังหวัดชุมพร ในโอกาสเยี่ยมชมท่าเรือน้ำลึก บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และพื้นที่เตรียมการพัฒนาป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ - Bang Saphan Logistics Hub เพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งทางบก เรือ และรถไฟสู่เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีทีมผู้บริหารนำโดยนางวารุณี วุฒิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวีแอล โลจิสติกส์ พร็อพเพอตี้ จำกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมการบริหารงานควบคุมการขนส่งสินค้าและมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของบริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์