กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

การบินไทยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำเพื่อรับคนไทยที่ตกค้างจากนิวซีแลนด์กลับบ้าน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เที่ยวบินที่ ทีจี 492 เส้นทางโอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ เพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 168 คน อ่านต่อ…

ไปรษณีย์ไทย ช่วยนักศึกษาช่วง COVID – 19 ให้เต็มที่กับทุกกิจกรรมได้ไม่มีสะดุด

ไปรษณีย์ไทย เข้าถึงใจวัยรุ่น ช่วยนักศึกษาช่วง COVID-19 ตรงใจคนรุ่นใหม่ในยุคออนไลน์ พร้อมส่งหนังสือ-ประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการระบาดของ COVID – 19 ทำให้นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เพราะมหาวิทยาลัยและโรงเรียนปิด อ่านต่อ…