พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ประกาศนโยบายให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้

-นโยบายงดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน-บัตรโดยสารที่ทำการซื้อภายในวันที่ 31 มีนาคม สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้หนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม-บัตรโดยสารที่ทำการจองแล้วโดยมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้หนึ่งครั้งภายในวันที่ 31 อ่านต่อ…